Informacja Dyrektora Zespołu Szkół w Karlinie na temat organizacji pracy od 4 maja 2021 roku

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021r. informuję o sposobach realizacji zadań jednostki od dnia 04 maja 2021 roku.

Uczniowie BSI – młodociani pracownicy realizują praktyczną naukę zawodu u swoich pracodawców na dotychczasowych zasadach, zgodnie z ustaleniami z pracodawcami.

Od dnia 7 maja uczniowie Technikum wracają na zajęcia praktyczne w szkole zgodnie z dotychczasowym planem:
I TG – piątek (cała klasa)
I TM – (cała klasa) środa i piątek; oprócz 7 i 12 maja, kiedy uczniowie uczą się zdalnie
II TGa – wtorek
II TGb – poniedziałek (cała klasa)
II TMa / II TMb (naprzemiennie) – środa, wyjazdy na Politechnikę Koszalińską; 
III TM – wtorek – szkoła; środa wyjazdy na Politechnikę Koszalińską

Internat jest do dyspozycji uczniów Technikum w dniach nauki w szkole, a dla uczniów BSI także  w dniach praktyk zawodowych. Proszę zgłaszać wychowawcom oraz Pani Wicedyrektor chęć korzystania z internatu.

Jednocześnie przypominam, że dni 4, 5, 6 maja są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły.
O kolejnych zmianach w organizacji pracy Zespołu Szkół w Karlinie będziemy informować poprzez stronę internetową szkoły, dlatego proszę na bieżąco ją śledzić.

Justyna Syga

Accessibility Toolbar

loading