Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia!

Od poniedziałku 26 kwietnia młodociani pracownicy – uczniowie wszystkich klas BSI wracają na zajęcia praktyczne do swoich pracodawców. Uczniowie odbywający szkolenia teoretyczne na kursach zawodowych, realizują je w dotychczasowej formie.

Z uwagi na bieżącą sytuację epidemiczną, pozostałe zasady funkcjonowania szkoły na razie nie ulegają zmianie.

Wkrótce będziemy stopniowo przywracać pozostałe zajęcia w szkole. Proszę śledzić informacje na naszej stronie internetowej.

Justyna Syga

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Accessibility Toolbar

loading