Informacja Dyrektora Szkoły na temat funkcjonowania Zespołu Szkół od poniedziałku 19 kwietnia 2021 roku.

Od poniedziałku 19 kwietnia zmieniają się zasady funkcjonowania niektórych oddziałów Zespołu Szkół w Karlinie. Zmiana w przepisach prawnych umożliwia uczniom przygotowującym się do egzaminów potwierdzających klasyfikacje w zawodzie powrót na zajęcia kształcenia praktycznego w szkole i u pracodawców. 
Uczniowie klasy III TM wracają na zajęcia praktyczne według wcześniejszej organizacji pracy, czyli we wtorki przyjeżdżają do szkoły, natomiast w środy mają zajęcia w obiektach Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. 
Uczniowie III BSI wracają na zajęcia praktyczne do swoich pracodawców – decyzję w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu pozostawiam pracodawcom i zobowiązuję uczniów do ustalenia tego ze swoimi pracodawcami. Spółka Homanit przekazała informację, że jej uczniowie-młodociani pracownicy, zwolnieni są ze świadczenia pracy do odwołania.
Pozostali uczniowie technikum i BSI realizują zajęcia za pomocą technik i metod kształcenia na odległość, czyli uczą się zdalnie. 

Niestety funkcjonowanie Internatu nadal jest ograniczone, z uwagi na występujące przypadki zagrażające zdrowiu uczniów i wychowawców. 

Proszę śledzić informacje na naszej stronie internetowej. 

Justyna Syga

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Accessibility Toolbar

loading