Informacja Dyrektora Szkoły na temat funkcjonowania szkoły do 18 kwietnia 2021r.

Zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, utrzymane zostają dotychczasowe zasady funkcjonowania naszej szkoły. Taka sytuacja ma trwać do 18 kwietnia 2021r.

Wszystkie klasy pracują zdalnie, a uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia zwolnieni są z praktyk zawodowych u pracodawców.
Funkcjonowanie internatu zostało ograniczone.
Uczniowie klasy IVTM mogą korzystać z indywidualnych konsultacji z przedmiotów maturalnych po wcześniejszym uzgodnieniu z wybranymi nauczycielami.

Liczymy, że ta sytuacja ulegnie szybkiej poprawie i będziemy mogli wznowić funkcjonowanie szkoły w pełnym wymiarze. Tymczasem dbajmy o zdrowie własne i naszych najbliższych!

Justyna Syga

Więcej informacji na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkoly-i-placowki-nadal-pracuja-zdalnie–przedluzenie-obowiazujacych-obostrzen-do-18-kwietnia

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Accessibility Toolbar

loading