Informacja na temat zmian w funkcjonowaniu Zespołu Szkół w Karlinie-Branżowej Szkoły I stopnia

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Pracodawcy,

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki od najbliższego poniedziałku 30 listopada 2020 roku uczniowie naszej Branżowej Szkoły I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, wracają na praktyki do swoich pracodawców. W rozporządzeniu, które podpisane zostało w dniu 24.11.2020 roku, zawarte jest zastrzeżenie, że u pracodawcy nie mogą występować zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogłyby zagrozić zdrowiu młodocianych pracowników.

Zachęcam do kontaktu z pracodawcami, w celu ustalenia warunków powrotu na praktyki i zobowiązuję do zastosowania się do zaleceń pracodawców. Niezależnie od powyższego przypominam o konieczności stosowania się do zasad reżimu sanitarnego i dołożenia należytej staranności i troski o zdrowie swoje i najbliższych.

Jednocześnie przypominam, że powrót na praktyki nie dotyczy dni nauki szkolnej, podczas których uczniowie uczestniczą w nauczaniu zdalnym. Uczniowie przebywający na turnusach kształcenia zawodowego teoretycznego odbywają naukę za pomocą technik kształcenia na odległość.

Inne zmiany wprowadzone ww. rozporządzeniem dotyczą przedłużenia nauki zdalnej dla wszystkich uczniów do 03 stycznia 2021 roku oraz m.in. możliwości prowadzenia zajęć praktycznych na terenie szkoły dla uczniów technikum, o ile warunki panujące w szkole na to pozwalają i nie ma możliwości prowadzenia kształcenia zawodowego za pomocą narzędzi kształcenia na odległość. W chwili obecnej w szkole odbywają się zajęcia praktyczne dla uczniów klasy IV technikum. Pozostałych uczniów proszę o cierpliwość. Na tą chwilę zostały ustalone z nauczycielami przedmiotów kształcenia praktycznego treści, które są możliwe do realizowania za pomocą technik kształcenia na odległość. W momencie gdy sytuacja w regionie i szkole na tyle się ustabilizuje, że będziemy mogli zapewnić Wam bezpieczne warunki pracy stacjonarnej zostaniecie o tym poinformowani.

Życzę dużo zdrowia i przypominam o zaleceniu, aby do minimum ograniczyć kontakty pozaszkolne i zawodowe do niezbędnego minimum, w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa.

#ZostańWDomu

Justyna Syga
Dyrektor Zespołu Szkół w Karlinie

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r

Ilustracja przedstawia grafikę MEN dotyczącą przedłużenia nauki zdalnej do 03.stycznia 2021.
loading