Organizacja pracy szkoły – aktualizacja 14.04

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele,

Po przerwie świątecznej, zgodnej z planem pracy szkoły, wracamy do pracy. Niestety nadal jest to kształcenie z wykorzystaniem narzędzi na odległość zgodnie z tymczasowym planem zajęć, który ustaliliśmy 25 marca. Liczę, że wypoczęliście i pięknie, bo w domu, spędziliście ten wielkanocny czas.

Teraz czas na nowe wyzwania i pełną mobilizację, bo rok szkolny, zgodnie z zapowiedziami pana Ministra Edukacji Narodowej ma szanse skończyć się raczej w terminie. Natomiast nasze zajęcia raczej niestety szybko nie wrócą do szkoły.

Co do egzaminów nas czekających – zarówno maturalnych, jak i tych potwierdzających kwalifikacje zawodowe będziemy czekać na dalsze informacje płynące z MEN i CKE. Najpóźniej 21 dni przed egzaminami mamy poznać ich ostateczny termin. Czy będzie to wspominany podczas konferencji prasowych czerwiec, tego nikt teraz Nam nie zagwarantuje. Pozostaje zatem wytrwale pracować, bo w końcu, kiedyś egzaminy się odbędą.

My ze swojej strony staramy się wspierać Was w tych działaniach, jednak mamy świadomość, że teraz prawdziwy ciężar odpowiedzialności za rozwój swoich umiejętności i pogłębianie wiedzy spoczywa w Waszych dłoniach. Z całych sił wierzymy, że znajdziecie w sobie wystarczająco dużo motywacji.

Drodzy Rodzice, niestety nie możemy spotkać się z Wami w planowanych wcześniej terminach. Ale zarówno wychowawcy, jak i nauczyciele jesteśmy dostępni za pomocą dziennika elektronicznego. W przypadku wątpliwości lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji – prosimy o kontakt

Drodzy Uczniowie i Rodzice,
Liczymy, że wspólnie uda nam się przetrwać ten czas próby dla naszej polskiej edukacji. Wszyscy uczymy się funkcjonowania w bardzo trudnych warunkach. Zdajemy sobie sprawę, że w obliczu tragedii, która dotyka cały świat, rozwijanie umiejętności typowo szkolnych może przestać być priorytetowymi.
Nasze priorytety się jednak nie zmienią – dobro naszych uczniów jest i będzie dla nas najważniejsze. Dlatego niezmiernie ważne jest, abyście Wy – uczniowie podejmowali próby wykonywania zadań przez nas proponowanych. W obecnej sytuacji to podstawowy warunek uzyskania promocji do klas programowo wyższych lub ukończenia szkoły. Musicie być aktywni i reagować na informacje otrzymywane za pomocą dziennika elektronicznego.
Jeżeli dacie szansę sobie pomóc – my na pewno Wam takiej pomoc udzielimy. A Wasz sukces, będzie naszym sukcesem.

Justyna Syga
Dyrektor Zespołu Szkół w Karlinie

Poniżej zamieszczam odnośniki do informacji Ministerstwa na temat organizacji pracy szkół i harmonogramu egzaminów.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-przedluzone-do-26-kwietnia

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-i-rekrutacji–nowe-rozwiazania

loading