Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw Świętujemy

W ramach Europejskiego Tygodnia Małych Średnich Przedsiębiorstw uczniowie klasy I ZSZ oraz gimnazjaliści, którzy zamierzają kontynuować naukę w zasadniczej szkole zawodowej oraz technikum, uczestniczyli 1 października 2014 r. pod opieką p. Adriany Kaszuby, nauczycielki języka polskiego i doradczyni zawodowej, oraz p. Magdaleny Malińskiej, pedagog szkolnej, w obchodach Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Białogardzie w ramach w Dni Otwartych Inkubatora Technologicznego.
Byliśmy uczestnikami prezentacji „Model Wsparcia przedsiębiorczości” i kierunki jego rozwoju, zwiedziliśmy Inkubator Technologiczny i przedsiębiorstwa w nim funkcjonujące: angielską spółkę „Valassis”, niemiecką spółkę „Kabel Technik Polska” oraz „Centrum Malowania Proszkowego”.
Zwieńczeniem naszego spotkania z różnymi aspektami życia gospodarczego był pobyt na strzelnicy.
Mieliśmy okazję zdobyć cenne informacje nt. wsparcia oferowanego przedsiębiorcom na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, oraz w sprawie promowania przedsiębiorczości. Jako uczniowie zawodu, niebawem pracownicy, zdobyliśmy cenną wiedzę, którą wykorzystamy planując swoje życie zawodowe.
Już niebawem, troszcząc się o swój rozwój zawodowy, bo około 20 października, wybieramy się z p. A. Kaszubą do Centrum Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie, aby uczestniczyć w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery, któremu przyświeca w tym roku hasło : Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?

Adriana Kaszuba

loading