Wizyta przedstawicieli z GKC

Jak co roku w kwietniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami partnerskiej szkoły z Gnosjo w Szwecji. W dniach 24 – 26 kwietnia gościliśmy delegację w składzie: dyrektor pionu szkoły dla dorosłych Gnosjoandans Kunskapscentrum – Pan Sven-Ake Falkeby, nauczycielka języka szwedzkiego – Pani Dorota Westlund oraz nauczyciel przedmiotów IT oraz nauk społecznych, a jednocześnie doktorant Uniwersytetu w Jonkoping – Pan Lars Almen. Nasza szkoła współpracuje ze szwedzką instytucją na wielu płaszczyznach. Tegoroczne spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia osób dorosłych w duchu nauki przez całe życie. Wymiana obejmowała spotkania z edukatorami i dyskusje panelowe w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie oraz na Politechnice Koszalińskiej. Goście ze Szwecji zapoznali się z polityką oświatową naszego państwa w zakresie cyfryzacji w edukacji. Spotkanie z władzami CENu w osobach pana Dyrektora Stefana Turowskiego oraz jego zastępcy, Pana Zenona Decyka przybliżyło specyfikę działalności koszalińskiej placówki w zakresie wspierania nauczycieli z całego regionu w obliczu dynamicznych zmian w edukacji. Dodatkowo, Pan Marek Suckiel zapoznał nas z nowoczesnymi narzędziami multimedialnymi wspierającymi proces wdrażania programowania w polskich szkołach już od najwcześniejszych etapów edukacyjnych. Dzięki spotkaniu z pracownikami naukowymi Wydziału Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej oraz wykładowi na temat systemu edukacji w Szwecji, zagadnienia modelu szwedzkiego i polityka szerokorozumianej cyfryzacji zostały przybliżone również studentom pedagogiki Politechniki Koszalińskiej.

Uczestniczenie w takich spotkaniach jest niezwykle ważne, gdyż dzięki temu mamy szansę dzielić się dobrymi praktykami, aby jak najskuteczniej spełniać swoją misję. Goście z GKC od wielu lat są gorącymi orędownikami współpracy pomiędzy naszymi placówkami i podkreślają korzyści płynące z niej dla obu stron. Z uwagą śledzą zmiany w strukturze Zespole Szkół i kibicują naszemu poszukiwaniu atrakcyjnych dla młodzieży kierunków kształcenia. Byli pod wielkim wrażeniem powstającego w budynku ZS internatu oraz zmianom zachodzącym w mieście.

Bardzo dziękujemy za otwartość i chęć dzielenia się swoim doświadczeniem władzom Politechniki oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, z którymi współpraca od wielu lat jest niezwykle owocna. Szczególne podziękowania należą się Prodziekan Wydziału Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej, Pani dr Agnieszce Hłobił oraz Kierownikowi Pracowni Humanistycznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, Pani Annie Walkowiak za bezcenną pomoc w organizacji i uatrakcyjnieniu tych cyklicznych spotkań z naszymi szwedzkimi partnerami.

Justyna Syga

IMG_5283IMG_5254IMG_5257IMG_5259IMG_5266IMG_5277IMG_5278IMG_5286

Accessibility Toolbar

loading