Sprzątanie brzegów Parsęty

Dbajmy o perłę regionu – Parsęta w Karlinie posprzątana.
Uczniowie klasy II b gimnazjum w Karlinie, pod opieką M. Czarnas, wzięli udział w akcji sprzątania brzegu rzeki Parsęty. Młodzież bardzo zaangażowała się i zgromadziła kilka worków śmieci.
Akcja była przeprowadzona w porozumieniu z Kołem Wędkarskim w Karlinie.

Marzena Czarnas

loading