Egzamin gimnazjalny

W dniach 18, 19, 20 kwietnia 2016 r. odbędzie się EGZAMIN GIMNAZJALNY.

Egzamin jest obowiązkowy dla klas III GIM-  przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły (jeżeli ktoś nie przystąpi do egzaminu, będzie musiał powtórzyć ostatnią klasę).

Uczeń zgłasza się w dniu egzaminu o godz. 8.00 

Uczeń powinien mieć:

  • legitymację lub dowód tożsamości,
  • długopis z czarnym tuszem, przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi),
  • dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

Pozostali uczniowie gimnazjum, LO i ZSZ mają dni wolne od zajęć dydaktycznych, zapewniamy zajęcia opiekuńcze na świetlicy.

Klasa III LO w w/w dniach ma zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury. 

Mis_Trzymam_Kciuki

loading