Straż Miejska w Zespole Szkół

Wizyty strażników miejskich w naszej szkole nie należą do rzadkości. Często wspierają oni szkołę w działaniach zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa naszym uczniom. Wtorkowe spotkanie młodzieży ze strażnikiem miejskim, Panem Grzegorzem Kundzienko, miało charakter prewencyjny i informacyjny. Dzięki niemu uczniowie szkół ponadgimnazjalnych naszego Zespołu Szkół mogli dowiedzieć się o prawnych konsekwencjach pewnych czynów niedozwolonych, jakim jest m.in. palenie wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych. Uczniowie najczęściej czerpią wiedzę z doniesień medialnych lub od kolegów, a te informacje nie zawsze są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Spotkanie miało również na celu uświadomienie naszym najstarszym uczniom, że coraz powszechniej używane „e-papierosy” zaczynają być na równi traktowane z wyrobami tytoniowymi, co w konsekwencji powoduje objęcie ich takimi samymi zakazami. Przy okazji przypominamy, że szkoła nie jest miejscem, w którym będziemy tolerowali zachowania zagrażające zdrowiu uczniów i dlatego nie ma tu zgody na jakiekolwiek palenie. Cieszymy się, że mamy coraz więcej sprzymierzeńców w tej walce i z przyjemnością przyjmujemy wszelkie inicjatywy wspierające nasze działania.

Justyna Syga

Accessibility Toolbar

loading