Wyślij kartkę bohaterce

W dniu dzisiejszym nasza szkoła z wielką przyjemnością przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji ,,Wyślij kartkę bohaterce na setne urodziny.” Akcja ta zapoczątkowana została dnia 9 stycznia 2016 roku a jej celem jest złożenie życzeń pani kpt. Marii Eleonorze Mireckiej Loryś pseudonim „ Marta”, która dnia 7 lutego skończy 100 lat. Dlaczego pani Marii? Ponieważ tym gestem chcielibyśmy pokazać, iż jesteśmy dumni z jej bohaterskich czynów.12507099_976879679050022_4745296496381361235_n

Od wiosny 1940 r. komendantka Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet w powiecie niżańskim i rzeszowskim. Kurierka w Komendzie Głównej Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW). Po scaleniu NOW z AK została komendantką Wojskowej Służby Kobiet w Podokręgu AK Rzeszów i kierowniczką sekcji kobiecej w Zarządzie Okręgu Rzeszowskiego Stronnictwa Narodowego. W 1943 r Tadeusz Bór-Komorowski awansował ją do stopnia kapitana. Wiosną 1945 r. została komendantką główną Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet na całą Polskę. Następnie była w II Korpusie gen. W. Andersa. W Londynie należała do Stronnictwa Narodowego, do koła AK i Zjednoczenia Polek; organizowała wysyłanie paczek do Polski, do rodzin więźniów politycznych. Na początku lat pięćdziesiątych wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie włączyła się w działalność organizacji polonijnych. Była wiceprzewodniczącą Rady Naczelnej Stronnictwa Narodowego, dyrektorem Krajowego Zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej, członkiem Zarządu Głównego Związku Polek w Ameryce, przez ponad 30 lat redaktorem „Głosu Polek”, organu prasowego Związku Polek w Ameryce, prezesem Koła Lwowian w Chicago, należała do Koła Byłych Żołnierzy AK i pierwszą kobietą w roli Wielkiego Marszałka Parady Puławskiego. Współpracowała z polonijnym radiem w Chicago, dla którego nagrywa cotygodniowe felietony z cyklu „Otwarty mikrofon”. Organizowała pomoc dla internowanych w stanie wojennym. Od lat 70. wyjeżdżała do Związku Sowieckiego z pomocą dla tamtejszych Polaków, szczególnie dla kombatantów i łagierników. (Zyskała przydomek „przemytniczka boża”). Obecnie mieszka w Racławicach koło Niska. Nieprzerwanie każdego roku jeździ na Wschód z pomocą charytatywną. Także w minionym roku – w wieku 100 lat – pojechała z darami na Ukrainę. Jest autorką dwutomowej „Historii Kongresu Polonii Amerykańskiej” i książki „Odszukane w pamięci”. Maria Mirecka Loryś została uhonorowana wieloma wysokimi odznaczeniami, m. in.: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, który otrzymała z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Zasługi, Krzyżem Partyzanckim.

Koordynatorem akcji w naszej szkole została uczennica klasy III Liceum – Lidia Bagińska, która będzie czuwała nad przebiegiem całego przedsięwzięcia. Bądźmy dumni z naszych bohaterów i podziękujmy Im za naszą wolność.

R. Piszak

I takie oto kartki przygotowaliśmy dla pani Marii.

Obrazek3

2134

loading