My na uroczystościach 25 – lecia Samorządu

1Dnia 14.09.2015 – reprezentacja naszej szkoły – wzięła udział w nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Karlinie, poświęconej 25 – leciu Samorządu. Sesja, która odbyła się w Homanit Arena w Karlinie, była nie tylko okazją do podsumowania ostatniego ćwierćwiecza w naszej gminie ale i okazją do podsumowania zmian, które mogliśmy zauważyć  na zdjęciach ukazujących nasze miasto na przełomie lat.

Historyczny wstęp do 25-lecia przedstawił dyrektor Zespołu Szkół w Karlinie oraz opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej – pan Zbigniew Pawlik, który w formie lekcji opowiedział zebranym o podstawach tworzenia samorządności.

Następnie, pani Wicemarszałek Anna Mieczkowska złożyła życzenia z okazji jubileuszu a pani Senator Grażyna Anna Sztark opowiedziała gościom o swoich doświadczeniach
w pracy na różnych szczeblach struktury naszego Państwa. Wspomnieniom i nagrodom towarzyszył również tort oraz  występ chóru Passionato.

R. Piszak

loading