Projekt Kraków

Współpraca z zaprzyjaźnioną szwedzką szkołą z Gnosjö zaowocowała kolejnym wyjątkowym wydarzeniem dla uczniów naszego Zespołu Szkół. W październiku udało nam się wspólnie spotkać w Krakowie w ramach realizacji projektu mającego na celu zacieśnienie współpracy poprzez wspólne zgłębianie historii Polski, a także zmierzenie się z trudnymi kwestiami Holokaustu w atmosferze tolerancji i zrozumienia. Uczestnicy projektu, wśród których była również grupa młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie, poznali historię Krakowa oraz jego mieszkańców, a także zwiedzili najważniejsze zabytki tego miasta, m.in. Wawel, Sukiennice czy Fabrykę Oskara Schindlera. Kraków urzekł swoją atmosferą, a niezwykle nowoczesny i multimedialny charakter zwiedzanych muzeów uatrakcyjnił tę szczególną lekcję historii. Szczególnym wydarzeniem była wizyta w krakowskiej dzielnicy Kazimierz, która przybliżyła historię społeczności żydowskiej w Polsce, a kulminacją całodniowy pobyt w muzeum KL Auschwitz – Birkenau. Zwiedzanie tego wyjątkowego miejsca i warsztaty edukacyjne, w których tam uczestniczyliśmy uświadomiły nam, jak ogromne okrucieństwa mogą nieść ze sobą wszelkie konflikty zbrojne, a zwłaszcza takie, które są efektem braku tolerancji oraz występowaniem niczym nieusprawiedliwionych uprzedzeń.

Dzięki międzynarodowemu charakterowi tego przedsięwzięcia mieliśmy możliwość rozwijania umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, a tygodniowy pobyt sprzyjał integracji i nawiązywaniu bliższych znajomości. Program pobytu urozmaiciły gry miejskie, konkursy oraz wycieczka do najstarszej kopalni soli w Polsce – w Bochni.

Dzięki dostarczonym wrażeniom uczniowie wyczekują już kolejnych podobnych wypraw i nawet wspomnienie kilkunastogodzinnej podróży pociągiem nie jest w stanie przygasić ich entuzjazmu. Wszystkim uczestnikom przedsięwzięcia chcielibyśmy podziękować za potraktowanie zwiedzanych miejsc z należytą powagą oraz wzorowe zachowanie pomimo trudów podróży.

Justyna Syga

loading