Młodzieżowa Rada Miejska – „Tacy sami, a ściania między nami”

13 kwietnia odbyła się kolejna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej. Poruszane były na niej między innymi kwestie tolerancji oraz integracji. Podczas sesji zaprezentowana została scenka rodzajowa zatytułowana: „Tacy sami, a ściana między nami”. W jej czasie prezentujący ją uczniowie zwrócili uwagę na dyskryminację na tle rasowym, niepełnosprawności, statusu społecznego oraz wyznania.
W czasie sesji głos zabierali także – między innymi – pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Karwinie, pani dyrektor Warsztatów Zajęciowch „Iskierka”, przedstawiciela Stowarzyszenia „Droga” w Karlinie, pan dyrektor Stowarzyszenia Wiosek Dziecięcych SOS w Karlinie.

Sesję podsumował Pan burmistrz Waldemar Miśko.

loading