„Etos Szarych Szeregów jest w dalszym ciągu ważny dzisiaj dla nas wszystkich”

W lipcu 2014 roku Stowarzyszenie Szarych Szeregów i Związek Harcerstwa Polskiego ogłosiły konkurs literacki „Mój Arsenał”. Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Bronisław Komorowski. Przyczyną ogłoszenia konkursu były dwie rocznice: siedemdziesiąta wybuchu Powstania Warszawskiego i siedemdziesiąta pierwsza bohaterskiej akcji odbicia Janka Bytnara „Rudego” pod warszawskim Arsenałem. Zaadresowano go do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, a jego celem była popularyzacja wśród młodzieży szkolnej dewizy Szarych Szeregów – idei braterstwa i służby ojczyźnie. Uczestnicy mieli za zadanie nadesłać prace w różnych formach literackich dotyczące tamtych wydarzeń. Wiemy, że Akcja pod Arsenałem stała się tematem kultowej książki Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. Książka, jak wiemy, należy do kanonu lektur omawianych na lekcjach języka polskiego w gimnazjum. Do konkursu zaproszono młodzież z całej Polski. Prace literackie trzeba było nadsyłać do Stowarzyszenia Szarych Szeregów…

I tak się stało. W naszym gimnazjum do konkursu przystąpiły dwie uczennice Joanna Pluta z klasy III „a” i Marcelina Wójcik z klasy III „d”. Prace literackie zostały wysłane, zgodnie z terminem, do 15 grudnia.

Na rozstrzygnięcie konkursu czekaliśmy do 27 lutego. Tego dnia dowiedzieliśmy się, iż nasza uczennica Joanna Pluta z klasy III „a” pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego Grażyny Chwieduk zdobyła wyróżnienie i została zaproszona do Pałacu Prezydenckiego na uroczyste wręczenie nagród.

Na konkurs wpłynęło 214 prac konkursowych ze 131 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ze 108 miejscowości z całego kraju. W składzie jury byli m.in.: Szef KPRP Jacek Michałowski jako przewodniczący jury i Przewodniczący Stowarzyszenia Szarych Szeregów Wojciech Wolski. Jury konkursowe przyznało trzy nagrody równorzędne i dziesięć wyróżnień.

Dnia 4 marca 2015 roku nasza uczennica osobiście odebrała nagrodę w Pałacu Prezydenckim. Wszyscy zaproszeni zwycięzcy i uczestnicy konkursu wysłuchali powitania profesora Wojciecha Wolskiego, Przewodniczącego Stowarzyszenia Szarych Szeregów, który podziękował młodzieży za pamięć o bohaterach tamtych czasów, wyraził nadzieję, że etos Szarych Szeregów będzie przekazywany następnym pokoleniom, podziękował także nauczycielom za wspieranie i mobilizowanie uczniów do sukcesu. Następnie zebrani wysłuchali krótkiego przemówienia Prezydenta Bronisława Komorowskiego, który podkreślił, że „każdy człowiek w swoim życiu ma okazję do zaznaczenia swojej niezgody na zło, że stoi po stronie świata wartości, że w imię wielkich rzeczy ma zdolność poświęcenia czegoś z własnego życia”. Ponadto dodał, iż „każdy młody człowiek ma własną „Akcję pod Arsenałem”, a przynajmniej powinien być do niej gotowy”.

Niewątpliwie powyższe słowa mogą być wskazówką dla młodego pokolenia. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i uczestnikom konkursu.

Relację z uroczystości w Pałacu Prezydenckim można zobaczyć pod tym adresem.

Grażyna Chwieduk

loading