Przedłużamy termin naboru oświadczeń do projektu GRANTY PPGR

UWAGA!

Przedłużony zostaje termin naboru wniosków (oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych i pełnoletnich uczniów szkół średnich) do projektu Granty PPGR – do 29 października 2021 r. do godz. 15.00. 


Oświadczenia przyjmowane są  wyłącznie w Zakładzie Oświaty w Karlinie ul. Szymanowskiego 17. 

Oświadczenia do pobrania tutaj: http://zskarlino.pl/?p=18715

loading