Wyniki egzaminów maturalnych 2020/21

Drodzy Absolwenci Technikum,
Gratulujemy niezłych średnich wyników maturalnych!

Grafika przedstawia wykres średnich wyników absolwentów Technikum

Przypominamy, że wszyscy zdający, którzy nie zdali jednego przedmiotu mają prawo do bezpłatnej poprawki. W tym celu do poniedziałku 12 lipca należy złożyć w szkole wniosek o egzamin poprawkowy, który odbędzie się 24 sierpnia o godz. 9.00
Liczymy, że nasza zdalność wzrośnie po sesji poprawkowej!

Grafika przedstawia wykres zdawalności z przedmiotów obowiązkowych

loading