„EDUKACJA ZDALNA NIE MUSI BYĆ TRUDNA ANI NUDNA – POLSKO- NIEMIECKIE WARSZTATY EDUKACYJNE“

Mikołaj zawitał pewnie do wielu domów w ostatnim czasie…u nas też pojawiły się wspaniałe pakunki. Nie są to jednak bożonarodzeniowe prezenty, ale efekt realizacji projektu “Edukacja zdalna nie musi być trudna ani nudna – polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne,” we współpracy z niemieckimi partnerami z Wolgast i Dargun. Uzyskane dzięki otrzymanemu dofinansowaniu urządzenia już wkrótce sprawią, że uczniowie naszych wszystkich gminnych szkół będą mogli uczestniczyć w bezpiecznej i jeszcze efektywniejszej edukacji. 

W Zespole Szkół w Karlinie planujemy utworzenie Mobilnego Studia Graficznego oraz Interaktywnego Centrum Wizualnego, które oprócz realizacji zaplanowanych działań – konferencje, spotkania online, studio wspomagające produkcję materiałów audiowizualnych, pozwolą też na promocję zawodów przyszłości, opartych na technicznym przygotowaniu, częściowo możliwym do wykonywania zdalnie, a także dzielenie się dobrymi praktykami ze szkołami uczestniczącymi w projekcie. Nasza aktywność ma przyczynić się do promocji naszych regionów oraz motywacji młodzieży i dzieci do nauki języków obcych.  

Liczymy, że podjęte działania i zdobyte doświadczenia pozytywnie wpłyną na efektywność nauczania i uczenia się, a nawiązane relacje umożliwią dalszą współpracy w przyszłości. 

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)” w ramach naboru specjalnego COVID-19 w ramach Funduszu Małych Projektów „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” w ramach „Funduszu Małych Projektów Komunikacja- Integracja-Współpraca” współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia –Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.

loading