Informacja Dyrektora Zespołu Szkół w Karlinie dotycząca funkcjonowania szkoły od 19.10.2020 r.

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Pracodawcy,

W związku z obowiązkiem wprowadzenia kształcenia w trybie mieszanym w szkołach ponadpodstawowych znajdujących się w tzw. „strefie żółtej”, w porozumieniu z organem prowadzącym – Burmistrzem Karlina oraz nauczycielami uczącymi w szkole, od poniedziałku, 19 października 2020 r., szkoła będzie funkcjonować na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 2/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkół w Karlinie.

Od dnia 19 października 2020r. do odwołania wprowadzam tryb mieszany (hybrydowy) w placówce.

Uczniowie Technikum uczestniczą we wszystkich zajęciach na terenie szkoły, zgodnie z dotychczas obowiązującym planem. W szkole nadal obowiązuje reżim sanitarny m.in. zalecenie zasłaniania ust i nosa w częściach wspólnych, dezynfekcja rąk, zasada dystansu społecznego.

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia przechodzą na tryb zdalny nauki – lekcje online na platformie Microsoft Teams, zgodnie z dotychczasowym planem. W związku z zaleceniem MEN lekcje mogą być skrócone do 30 min. Jednocześnie uczniowie BSI, jako pracownicy młodociani, praktyczną naukę zawodu realizują zgodnie z przyjętym planem w zakładach pracy.

Internat funkcjonuje na dotychczasowych zasadach.

Proszę śledzić komunikaty i zarządzenia na naszej stronie internetowej, pozostawać w kontakcie z wychowawcami i nauczycielami w ustalonych formach. W przypadku wątpliwości, czy problemów, a także w sprawach technicznych i sprzętowych – jesteśmy do waszej dyspozycji.

Życzymy zdrowia i odporności! Liczymy, że to tylko przejściowe obostrzenia. Pamiętajcie o przestrzeganiu obowiązujących teraz ograniczeń, nakazów i zakazów, unikajcie niepotrzebnych spotkań grupowych.

Pozdrawiam
Justyna Syga

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:
https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-i-hybrydowa-w-szkolach-ponadpodstawowych

loading