Uwaga! Konkurs!

Uwaga! Konkurs! 😷
Tworzymy wzór najoryginalniejszej maseczki! Do zdobycia nagrody.

Prace należy dostarczyć Panu Mirosławowi Spolskiemu lub przesłać do niego drogą elektroniczną pod adres m.spolski@zskarlino.pl do dnia 15 października 2020 r.

loading