Spotkanie dla rodziców uczniów przyjętych do Internatu

Dyrektor Zespołu Szkół w Karlinie zaprasza rodziców uczniów zakwalifikowanych do zakwaterowania w internacie po raz pierwszy na spotkanie w najbliższy czwartek 27 sierpnia 2020 r. na godz. 16.30 do budynku szkoły – hol na I piętrze. Ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób uczestniczących w spotkaniu proszę, aby wraz z uczniem przybył jeden rodzic/opiekun prawny.

Przypominam o dostosowaniu się do obostrzeń – w szkole obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku. Proszę przynieść swoje długopisy, niezbędne w celu podpisania umowy.

Pozostałych rodziców oraz naszych uczniów, którzy we wcześniejszych latach byli już zakwaterowani w naszym Internacie, zapraszam w czasie spotkania na aplikację TEAMS, gdzie poprzez konto ucznia będzie można zalogować się na spotkanie i w nim uczestniczyć.  Stosowne zaproszenia zostaną wkrótce wysłane na konta uczniów. Umowy z rodzicami uczniów wcześniej zakwaterowanych w internacie będą podpisywane podczas zakwaterowania. Wkrótce udostępnimy na naszej stronie w zakładce „DOKUMENTY” wzór umowy oraz oświadczenia, które uczniowie będą musieli posiadać w dniu zakwaterowania.

W przypadku problemów z uczestniczeniem w spotkaniu w formie stacjonarnej lub zdalnej prosimy o kontakt ze szkołą.

Justyna Syga
Dyrektor Zespołu Szkół w Karlinie

loading