Informacja Ministra Edukacji Narodowej – organizacja roku szkolnego

Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację rozporządzenia w zakresie przedłużenia przerwy w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty do 26 czerwca br. Nauka będzie nadal odbywała się za pomocą technik kształcenia na odległość.

Niezależnie od powyższego w Zespole Szkół w Karlinie umożliwiamy uczniom uczestniczenie w konsultacjach stacjonarnych na terenie szkoły, które odbywają się zgodnie z zatwierdzonym przez dyrektora harmonogramem. Wszyscy zainteresowani uczniowie na bieżąco zgłaszają swoje potrzeby wychowawcom. W związku z zaleceniami MEN, MZ, GIS oraz CKE podczas egzaminów maturalnych konsultacje dla uczniów będą realizowane w bardzo ograniczonym zakresie.

Szczegółowe informacje na temat nowelizacji rozporządzenia znajdują się na stronie internetowej ministerstwa, do której podajemy link poniżej:

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-do-26-czerwca

loading