Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” w Zespole Szkół

Od wrkulturabezpieczeństwaześnia w Zespole Szkół realizowany jest program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”. Jest on adresowany przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, czyli LO i ZSZ.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest promowanie idei bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy.

Koordynatorem programu jest p. Adriana Kaszuba, odpowiedzialna za prowadzenie zajęć z ww. zakresu za pomocą przygotowywanego przez CIOP-PIB podręcznika i multimedialnego materiału edukacyjnego oraz publikacji wydawnictw Państwowej Inspekcji Pracy. Ponadto w programie przewidziane są spotkania z uczniami LO i ZSZ, które będą prowadzone przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Adriana Kaszuba

loading