Organizacja pracy szkoły od 08.04.2019 r.

Drodzy Rodzice i Uczniowie!
Dyrektor Zespołu Szkół w Karlinie informuje,że 8 kwietnia 2019 r. najprawdopodobniej rozpocznie się w szkole akcja strajkowa, która może wpłynąć na zmiany w planie lekcji. Szkoła zapewni zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla wszystkich uczniów, którzy przyjdą do szkoły w dniach protestu nauczycieli.
O szczegółach dotyczących organizacji pracy będziemy Państwa informować poprzez stronę szkoły oraz komunikator począwszy od dnia 08.kwietnia. 

p.o. Dyrektora Zespołu Szkół w Karlinie
Justyna Syga

Ze względów bezpieczeństwa prosimy, aby upewnić się, gdzie Państwa dzieci będą przebywać podczas trwania akcji strajkowej.

loading