Nowoczesna SPINKA…

Realizowany w Zespole Szkół w Karlinie od września 2017 roku projekt edukacyjny „Razem w zawodową przyszłość” zawiera oprócz zajęć dydaktycznych z języka obcego-branżowego dla uczniów również wyposażenie w sprzęt i pomoce do przedmiotów zawodowych nowego kierunku technik mechatronik.

Nasza szkoła w ramach realizowanych zajęć z doradztwa zawodowego uzyskała wsparcie materialne na zakup nowoczesnego wyposażenia do SPINKi – czyli Szkolnego Punktu Informacji i Kariery. Zakupiono komputer stacjonarny, drukarkę kolorową, tablicę interaktywną  oraz tablety do indywidualnego wykorzystywania przez uczniów w trakcie prowadzonych zajęć. Tak wyposażona sala pozwala na prowadzenie konsultacji zawodoznawczych z uwzględnieniem powszechnie stosowanej przez młodzież techniki informatycznej. Jest również odpowiedzią na wyzwania edukacyjne XXI wieku jakie stawia się szkole w obliczu nowych technologii informacyjnych.

Z. Pawlik

 

ZS1_0010 ZS1_0012 ZS1_0014  ZS1_0017

Accessibility Toolbar

loading