Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw Świętujemy

W ramach Europejskiego Tygodnia Małych Średnich Przedsiębiorstw uczniowie klasy I ZSZ oraz gimnazjaliści, którzy zamierzają kontynuować naukę w zasadniczej szkole zawodowej oraz technikum, uczestniczyli 1 października 2014 r. pod opieką p. Adriany Kaszuby, nauczycielki języka polskiego i doradczyni zawodowej, oraz p. Magdaleny Malińskiej, pedagog szkolnej, w obchodach Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Białogardzie w ramach w Dni Otwartych Inkubatora Technologicznego.
Byliśmy uczestnikami prezentacji „Model Wsparcia przedsiębiorczości” i kierunki jego rozwoju, zwiedziliśmy Inkubator Technologiczny i przedsiębiorstwa w nim funkcjonujące: angielską spółkę „Valassis”, niemiecką spółkę „Kabel Technik Polska” oraz „Centrum Malowania Proszkowego”.
Zwieńczeniem naszego spotkania z różnymi aspektami życia gospodarczego był pobyt na strzelnicy.
Mieliśmy okazję zdobyć cenne informacje nt. wsparcia oferowanego przedsiębiorcom na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, oraz w sprawie promowania przedsiębiorczości. Jako uczniowie zawodu, niebawem pracownicy, zdobyliśmy cenną wiedzę, którą wykorzystamy planując swoje życie zawodowe.
Już niebawem, troszcząc się o swój rozwój zawodowy, bo około 20 października, wybieramy się z p. A. Kaszubą do Centrum Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie, aby uczestniczyć w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery, któremu przyświeca w tym roku hasło : Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?

Adriana Kaszuba

„Miasto 44”

W poniedziałek – 29 września 2014 roku – uczniowie Zespołu Szkół w Karlinie wybrali się do kina Centrum w Białogardzie. 220 uczniów i 13 opiekunów pojechało obejrzeć film Jana Komasy pt. „Miasto 44” (więcej informacji o filmie: „Miasto 44” – Filmweb). Film zrobił ogromne wrażenie na młodzieży – wszyscy z kina wychodzili głęboko poruszeni. Jeszcze następnego dnia – podczas rozmów na lekcjach – uczniowie opowiadali o emocjach, jakie wywołał w nich w film. Wszyscy zgodnie powtarzali, że warto oglądać takie filmowe obrazy.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 26 września w naszej szkole odbyły się wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu wzięły udział 303 osoby uprawnione do głosowania – 287 uczniów i 16 nauczycieli. Oddano 284 głosy ważne. Decyzją wyborców przewodniczącą Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 została Karolina Bronowicka uczennica klasy III C. Jej zastępcą wybrano Julię Nizioł z I A. W skład zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą również: Wiktoria Góralczyk I D, Karol Górecki II A, Julia Popławska II A, Aleksandra Hryciów III A, Konrad Kleczkowski II LO.

Ilona Wielocha

Młodzież z Zespołu Szkół na Diecezjalnym Spotkaniu Młodzieży

Ostatnia sobota była dla młodych z naszej szkoły czasem szczególnym. Grupa kilkudziesięciu osób pod opieką p. Marzeny Czarnas i ks. Radosława Występskiego wzięła udział w Diecezjalnym Spotkaniu Młodzieży. Czas szczególny, w którym każdy mógł przeżyć niezapomniane uniesienia i moc wzruszeń. Udział w takim spotkaniu nie ma sobie równych i każdemu szczerze polecamy.

Już dziś planujemy kolejny wyjazd…

 

Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” w Zespole Szkół

Od wrkulturabezpieczeństwaześnia w Zespole Szkół realizowany jest program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”. Jest on adresowany przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, czyli LO i ZSZ.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest promowanie idei bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy.

Koordynatorem programu jest p. Adriana Kaszuba, odpowiedzialna za prowadzenie zajęć z ww. zakresu za pomocą przygotowywanego przez CIOP-PIB podręcznika i multimedialnego materiału edukacyjnego oraz publikacji wydawnictw Państwowej Inspekcji Pracy. Ponadto w programie przewidziane są spotkania z uczniami LO i ZSZ, które będą prowadzone przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Adriana Kaszuba

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/15

Informujemy, że inaugurację nowego roku szkolnego 2014/15 rozpoczynamy 1 września 2014 r. (poniedziałek) Mszą Świętą o godz. 8.00 w Kościele pw. Św. Michała Archanioła w Karlinie, a o godz. 9.00 spotykamy się na boisku naszej szkoły.

loading