Spotkanie z „Żywą Książką”

„Żywa Biblioteka” to projekt, który w niezwykły sposób przybliża ideę praw człowieka. Celem akcji jest przedstawienie tzw. inności i oswojenie z nią, zapobieganie wykluczeniom społecznym i dyskryminacji oraz pokazanie, jak ważna jest rozmowa z drugim człowiekiem, szczególnie tym, który doświadczył dyskryminacji lub został obarczony krzywdzącymi stereotypami.

20 marca, już czwarty raz, Koszalińska Biblioteka Publiczna otworzyła podwoje „Żywej Biblioteki”, aby zainteresowanym czytelnikom udostępnić swój „Żywy Księgozbiór” i przypomnieć, że 21 marca w obchodzimy Międzynarodowy Dzień Eliminacji Dyskryminacji Rasowej.

Tego dnia o godzinie 11.00 36 uczniów ZS w Karlinie pod opieką Grażyny Chwieduk i Adriany Kaszuby uczestniczyło w inauguracyjnym wykładzie Beaty Bielskiej, doktorantki socjologii UMK w Toruniu, która opowiedziała, czym w praktyce jest tolerancja. Kto jest w Polsce dyskryminowany? Co to znaczy? Kogo traktujemy gorzej? I czy o tym wiemy? Czy można nie dyskryminować? Czy przepisy antydyskryminacyjne nie powodują nowych typów dyskryminacji? Socjologiczna opowieść Beaty Bielskiej została wzbogacona statystykami dotyczącymi Polski i Polaków. Następnie uczniowie mogli wypożyczyć „Książki”. W obecnym roku do dyspozycji czytelników było 12 tytułów „Żywych Książek”. Znalazły się wśród nich m. in. Alkoholiczka, Ateista, Gej, Feministka, Matka po stracie dziecka, Ukrainka, Mama lesbijki, Weganka.

Jak można było wypożyczyć Żywą Książkę?

Tak, jak w tradycyjnej bibliotece, należało zapisać się i odebrać kartę biblioteczną. Następnie można było skorzystać z katalogu i wybrać konkretną Żywą Książkę. Jeśli Książka była w danej chwili dostępna, można było z nią porozmawiać w specjalnie zorganizowanej czytelni. Każdy czytelnik miał założoną kartę biblioteczną. Nowo założona karta biblioteczna, upoważniała do wypożyczeń Żywych Książek, zawierała następujące dane: imię Czytelnika, jego wiek oraz tytuły wypożyczanych Książek. Kartę należało zwrócić przed opuszczeniem biblioteki. Żywe Książki nie zawsze były dostępne. Jeżeli ktoś był cierpliwy i poświęcił swój czas na ciekawą lekturę, doczekał się upragnionego Tytułu. Informacji o dostępności Książki udzielali Bibliotekarze obsługujący Żywą Bibliotekę. Książki wypożyczano na 20 minut. Istniała możliwość przedłużenia czasu rozmowy. Każdego Czytelnika obowiązywały te same zasady:

  • Książki wypożyczano pojedynczo. Każdy Czytelnik mógł zapoznać się ze wszystkimi Tytułami, rozmowa z konkretną Żywą Książką odbywała się „w cztery oczy”.
  • Książki wypożyczano wyłącznie „na miejscu” – w specjalnie przygotowanej czytelni.
  • Książka nie musiały odpowiadać na każde, zadane przez Czytelnika, pytanie. Jeśli z pewnych względów Książka uznała, że nie może lub nie chce udzielić odpowiedzi, należało uszanować jej decyzję.
  • W Żywej Bibliotece obowiązywał szacunek i tolerancja oraz uprzejmość.
  • Jeżeli Żywa Książka uznała, że zachowanie Czytelnika jest nietaktowne, sprzeczne z regulaminem, mogła przerwać rozmowę i skrócić czas wypożyczenia.
  • Przez cały czas trwania Żywej Biblioteki Bibliotekarze obsługujący Żywą Bibliotekę byli do dyspozycji Czytelników, udzielali wszelkich informacji i porad oraz udostępniali Żywe Książki.

Nasi uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali wykładu dr Beaty Bielskiej z UMK w Toruniu, wypożyczali Żywe Książki. Byli zadowoleni, że mogli skorzystać z tak niekonwencjonalnej oferty KBP. Żałowali, iż mieli zbyt mało czasu, aby skorzystać z wielu czytelniczych pozycji. Niewątpliwie „Żywa Biblioteka” dostarcza niezapomnianych wrażeń i ciekawej lektury! Uczy wzajemnego szacunku i tolerancji, pomaga wpływać na zmianę postaw, ostrzega przed stereotypami i uprzedzeniami.

Zainteresowanych zapraszamy na strony internetowe KBP. W galerii zdjęć można spotkać naszych uczniów (http://www.biblioteka.koszalin.pl/aktualnosci/3515-0902-rozmawiali-o-stereotypach-i-tolerancji)

Grażyna Chwieduk

Ewaluacja zewnętrzna

W dnewaluacja2iach 19-25 lutego 2015 r. w Zespole Szkół w Karlinie odbyła się ewaluacja zewnętrzna skupiona wokół trzech wymagań:
– „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;
– „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”;
– „Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych”.
Badanie było prowadzone w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym.
Celem ewaluacji było określenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7 października 2009 r. Badania w szkole objęły:  wywiad i ankietowanie dyrektora; analizę danych zastanych; wywiady grupowe z uczniami, rodzicami, nauczycielami, partnerami szkoły; ankietowanie uczniów klas drugich i trzecich, wszystkich nauczycieli, rodziców; obserwacje lekcji.

Szkoła uzyskała bardzo dobre wyniki: gimnazjum wszystkie trzy obszary spełnia na poziomie B, a liceum ogólnokształcące dwa obszary na poziomie B i jeden na poziomie C.

Koncert profilaktyczny Wiesława „Blachy” Błażkiewicza

W poniedziałek 9 marca w auli Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie odbył się koncert profilaktyczny „POWIEDZ NIE” Wiesława „Blachy” Błażkiewicza. W spotkaniu wzięli udział uczniowie z gimnazjum oraz liceum  z Zespołu Szkół w Karlinie.

„Blacha” skończył studia muzyczne na wydziale perkusji. Muzyczną drogę rozpoczął początkiem lat 80-tych z punkową kapelą „Gzyms”, wygrywając festiwal muzyków rockowych „Rockosz” w Bielsku Białej. W roku 1984 wygrał Przegląd Młodych Talentów „Zima z Rockiem” na Śląsku. W tymże roku wziął także udział w Ogólnopolskim Festiwalu Młodych „Jarocin”.

Jest osobą, której leży na sercu walka o pokolenie młodych, by wyzwolić je z jarzma nałogów. Ten znakomity wirtuoz perkusji podczas koncertu profilaktycznego uświadomił uczniom jak bardzo zgubnym nałogiem jest picie alkoholu, palenie papierosów i branie narkotyków. Podkreślił także jak niebezpieczne może być sięganie po wszechobecne w ostatnich latach tzw. „dopalacze”.

Zaznaczył, że nałogi te są dla człowieka wyrokiem śmierci. On sam wyszedł z nałogu, cudem ocalał i zaczął walczyć o swoje życie. Jednak los po raz kolejny go doświadczył, gdy okazało się, że jest chory na raka. Ciężka choroba, leczenie, nadzieja na wyzdrowienie i wiara spowodowały, że dziś uczy innych jak ważne w życiu są emocje okazywane innym. Pan Wiesław swoje emocje ukazuje poprzez muzykę – to ona sprawiła, że stał się innym człowiekiem. Zachęca młodych ludzi, aby odkrywali w sobie talenty.

Ta oryginalna forma programu profilaktycznego oraz ciągle powtarzane pytanie „Czy warto?” spowodowały, że przekazywane treści trafiały do umysłów i serc młodych ludzi z ogromną siłą i przejęciem. Mamy nadzieję, że ta nietypowa lekcja profilaktyki będzie dla młodych ludzi szkołą podejmowania właściwych decyzji.

„Etos Szarych Szeregów jest w dalszym ciągu ważny dzisiaj dla nas wszystkich”

W lipcu 2014 roku Stowarzyszenie Szarych Szeregów i Związek Harcerstwa Polskiego ogłosiły konkurs literacki „Mój Arsenał”. Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Bronisław Komorowski. Przyczyną ogłoszenia konkursu były dwie rocznice: siedemdziesiąta wybuchu Powstania Warszawskiego i siedemdziesiąta pierwsza bohaterskiej akcji odbicia Janka Bytnara „Rudego” pod warszawskim Arsenałem. Zaadresowano go do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, a jego celem była popularyzacja wśród młodzieży szkolnej dewizy Szarych Szeregów – idei braterstwa i służby ojczyźnie. Uczestnicy mieli za zadanie nadesłać prace w różnych formach literackich dotyczące tamtych wydarzeń. Wiemy, że Akcja pod Arsenałem stała się tematem kultowej książki Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. Książka, jak wiemy, należy do kanonu lektur omawianych na lekcjach języka polskiego w gimnazjum. Do konkursu zaproszono młodzież z całej Polski. Prace literackie trzeba było nadsyłać do Stowarzyszenia Szarych Szeregów…

I tak się stało. W naszym gimnazjum do konkursu przystąpiły dwie uczennice Joanna Pluta z klasy III „a” i Marcelina Wójcik z klasy III „d”. Prace literackie zostały wysłane, zgodnie z terminem, do 15 grudnia.

Na rozstrzygnięcie konkursu czekaliśmy do 27 lutego. Tego dnia dowiedzieliśmy się, iż nasza uczennica Joanna Pluta z klasy III „a” pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego Grażyny Chwieduk zdobyła wyróżnienie i została zaproszona do Pałacu Prezydenckiego na uroczyste wręczenie nagród.

Na konkurs wpłynęło 214 prac konkursowych ze 131 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ze 108 miejscowości z całego kraju. W składzie jury byli m.in.: Szef KPRP Jacek Michałowski jako przewodniczący jury i Przewodniczący Stowarzyszenia Szarych Szeregów Wojciech Wolski. Jury konkursowe przyznało trzy nagrody równorzędne i dziesięć wyróżnień.

Dnia 4 marca 2015 roku nasza uczennica osobiście odebrała nagrodę w Pałacu Prezydenckim. Wszyscy zaproszeni zwycięzcy i uczestnicy konkursu wysłuchali powitania profesora Wojciecha Wolskiego, Przewodniczącego Stowarzyszenia Szarych Szeregów, który podziękował młodzieży za pamięć o bohaterach tamtych czasów, wyraził nadzieję, że etos Szarych Szeregów będzie przekazywany następnym pokoleniom, podziękował także nauczycielom za wspieranie i mobilizowanie uczniów do sukcesu. Następnie zebrani wysłuchali krótkiego przemówienia Prezydenta Bronisława Komorowskiego, który podkreślił, że „każdy człowiek w swoim życiu ma okazję do zaznaczenia swojej niezgody na zło, że stoi po stronie świata wartości, że w imię wielkich rzeczy ma zdolność poświęcenia czegoś z własnego życia”. Ponadto dodał, iż „każdy młody człowiek ma własną „Akcję pod Arsenałem”, a przynajmniej powinien być do niej gotowy”.

Niewątpliwie powyższe słowa mogą być wskazówką dla młodego pokolenia. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i uczestnikom konkursu.

Relację z uroczystości w Pałacu Prezydenckim można zobaczyć pod tym adresem.

Grażyna Chwieduk

Wiedza jest praktyczna

„Wiedza jest praktyczna” – pod tym hasłem Politechnika Koszalińska zaprosiła do swojego kampusu 5. marca 2015 r. na dzień otwarty. Nasi licealiści skorzystali z zaproszenia i mogli zapoznać się z aktualną ofertą dydaktyczną poszczególnych wydziałów oraz zasięgnąć informacji na temat sposobu rekrutacji oraz wymaganiach i oczekiwaniach stawianych przed przyszłymi studentami. Ponadto mieliśmy okazję uczestniczyć w wykładach na temat oszczędzania i reklamy oraz warsztatach dziennikarskich, a także zwiedzać poszczególne pracownie i spotkać się z aktualnymi studentami PK. Politechnika zaprosiła nas również na niezwykle pouczający wykład eksperta OKE w Poznaniu na temat wymagań i skutecznego przygotowania do egzaminu maturalnego z matematyki. Wyjazd ten, niezwykle bogaty w doświadczenia i doznania, na pewno na długo pozostanie w naszej pamięci.
Justyna Syga

Harcerskie święto przyjaźni w Karlinie

P118Braterstwo ludzi jest podstawą wszystkich ideałów” powiedział założyciel skautingu sir Robert Baden-Powell – organizując pierwszy Dzień Myśli Braterskiej. Dzień ten, miał i nadal ma uświadamiać harcerzom na cały świecie, że pomimo różnic kulturowych, koloru skóry, języka, religii i pochodzenia wszyscy jesteśmy braćmi i dlatego powinniśmy żyć w świecie pełnym pokoju i przyjaźni.

W ramach tej idei dnia 22 lutego odbył się w Karlinie zlot drużyn harcerskich z dwóch organizacji: ZHP i ZHR, zorganizowany przez 1 Karlińską Drużynę Harcerską „ Wyklęci” im. Zdzisława Badochy. Swój obóz rozbili w Szkole Podstawowej w Karlinie, w której przez trzy dni wspólnie się bawili, opowiadali legendy, uczestniczyli w grze terenowej, wymieniali się doświadczeniami, a także poznawali historię miasta. Nie zabrakło również naszych harcerzy z Gimnazjum i Liceum, którym przewodził dyrektor Karlińskiego Zespołu Szkół – Zbigniew Pawlik. Swój świąteczny zlot w Karlinie harcerze zakończyli Mszą św. w intencji skautów i harcerzy całego świata oraz harcerskim apelem.

R. Piszak

 

Czy szmaciana laleczka może uratować życie dziecka?

WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATAKażdego roku podstawowe szczepienia ratują życie prawie 3 milionów dzieci na całym świecie. Wystarczy zaszczepić dziecko, by było ono chronione przed tragicznymi skutkami takich chorób jak: gruźlica, odra, tężec, polio czy zwyczajna biegunka powodująca odwodnienie organizmu. Szczepienie to najbardziej skuteczny i najtańszy sposób walki z wieloma chorobami. To także najprostsza metoda, by ratować życie dzieci na wielką skalę. Niestety nie wszędzie jest to możliwe. Jednym z krajów, w których wciąż umierają dzieci jest Sudan Południowy.

Czy szmaciana laleczka może uratować życie dziecka? Oczywiście, że tak. Wystarczy przyłączyć się do kolejnej już edycji akcji UNICEF-u, której celem jest zmniejszenie śmiertelności dzieci. Nasza karlińska młodzież udowodniła, że pomaganie może być przyjemne i wiąże się z pozytywnymi emocjami, przyłączając się do tegorocznej, trzeciej już edycji akcji pt.„WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA” organizowanej pod patronatem Ambasador Dobrej Woli UNICEF Majki Jeżowskiej. Akcja ta polegała na sprzedaży szmacianych laleczek wykonanych przez uczniów a jej cały dochód zostanie przekazany na pomoc ubogim i chorym dzieciom z Sudanu. Miło nam poinformować, iż również nasze uczennice: Marta Kopka, Karolina Wojciechowska, Alicja Potocka oraz Marlena Cyrklewicz – brały udział w tej zaszczytnej aukcji.

Dziękujemy wszystkim wielkim serduszkom za udział w kolejnej już akcji charytatywnej.

R. Piszak

Spotkanie z Sebastianem Kawą

W sobotę 21.02.2015r. uczniowie naszego Zespołu Szkół mieli przyjemność uczestniczyć w spotkaniu z najwybitniejszym polskim pilotem szybowców – Sebastianem Kawą.
Sebastian Kawa jest światowej sławy szybownikiem, a na swoim koncie ma 10 złotych, 2 srebrne i 2 brązowe medale mistrzostw świata, złoty medal Światowych Igrzysk Lotniczych, 5 tytułów mistrza Europy oraz wiele rekordów świata.
Na spotkanie, które zorganizował Aeroklub Koszaliński w auli Politechniki Koszalińskiej, przybyło wielu pasjonatów szybownictwa z całego regionu, ale też i młodych ludzi, którzy dopiero chcieli poznać ten sport. Mistrz wyjaśnił na czym polega szybownictwo i zachęcał obecnych, zwłaszcza młodzież, do podjęcia wyzwania i spróbowania swoich sił w tym pięknym sporcie. Być może wśród obecnych na widowni byli obecni przyszli mistrzowie szybownictwa. Zachęcamy do poszukiwania i rozwijania swoich pasji…

Justyna Syga

 

Oj działo się u nas….

Koniec I semestru nakłonił nas do podsumowania naszej pracy oraz zaangażowania uczniów w życie szkoły. Zebraliśmy się więc razem i omówiliśmy nasze działania oraz przedstawiliśmy plany na II semestr. Nie obyło się bez nagród. Nagrody za zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie plastycznym odebrali: Ernest Dondera, Magdalena Sękowska oraz Dominika Ochenkowska. Nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów a zainteresowanych działaniami naszej szkoły – zapraszamy do obejrzenia poniższej prezentacji.

PREZENTACJA I SEM 2014_15

Renata Piszak

Na półmetku nauki, czyli „Połowinki” w ZS Karlino

Ostatni piątkowy wieczór przed feriami uczniowie drugich klas naszych szkół ponadgimnazjalnych – LO i ZSZ postanowili spędzić w szkole. Okazja ku temu była niebanalna, bo oto mogli wspólnie i pod opieką swoich wychowawców świętować półmetek nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Na swoją imprezę uczniowie zaadaptowali tę część szkoły, która na co dzień zarezerwowana jest dla klas szkół ponadgimnazjalnych, a dzięki pomocy Pana Łukasza Kozika hol szkolny przemienił się w salę dyskotekową. Co prawda impreza nie trwała do białego rana, ale za to wszyscy w dobrych humorach opuszczali mury szkoły. Mamy nadzieję, że naszą imprezą zapoczątkujemy wpisanie się połowinek w kalendarz ważnych uroczystości szkolnych. Uczniom życzymy wytrwałości w dalszym zdobywaniu wiedzy, aby w przyszłym roku móc spotkać się na studniówce.

Justyna Syga

loading