Turniej Gier Komputerowych v2

Do pobrania:

Uwaga! Konkurs!

Uwaga! Konkurs! 😷
Tworzymy wzór najoryginalniejszej maseczki! Do zdobycia nagrody.

Prace należy dostarczyć Panu Mirosławowi Spolskiemu lub przesłać do niego drogą elektroniczną pod adres m.spolski@zskarlino.pl do dnia 15 października 2020 r.

POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI…

Dopiero co rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, a już nam się kończy wrzesień, aby więc zachęcić was do większej aktywności, postanowiliśmy przypomnieć kilka wydarzeń z ubiegłego, tak niezwykłego dla nas roku szkolnego. Mamy nadzieję, iż poniższa prezentacja pokaże wam, ile pracy włożyliście w przygotowanie różnego rodzaju imprez oraz konkursów, zarówno podczas nauki w szkole jak i kształcenia na odległość.

RPW

Zebranie z rodzicami

Plan lekcji

Plan zajęć na piątek 04.09.2020r.

Plan zajęć – czwartek 03 września 2020

Plan zajęć na 02 września 2020 r.

Poniżej plan zajęć na jutro ;)

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Spotkanie dla rodziców uczniów przyjętych do Internatu

Dyrektor Zespołu Szkół w Karlinie zaprasza rodziców uczniów zakwalifikowanych do zakwaterowania w internacie po raz pierwszy na spotkanie w najbliższy czwartek 27 sierpnia 2020 r. na godz. 16.30 do budynku szkoły – hol na I piętrze. Ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób uczestniczących w spotkaniu proszę, aby wraz z uczniem przybył jeden rodzic/opiekun prawny.

Przypominam o dostosowaniu się do obostrzeń – w szkole obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku. Proszę przynieść swoje długopisy, niezbędne w celu podpisania umowy.

Pozostałych rodziców oraz naszych uczniów, którzy we wcześniejszych latach byli już zakwaterowani w naszym Internacie, zapraszam w czasie spotkania na aplikację TEAMS, gdzie poprzez konto ucznia będzie można zalogować się na spotkanie i w nim uczestniczyć.  Stosowne zaproszenia zostaną wkrótce wysłane na konta uczniów. Umowy z rodzicami uczniów wcześniej zakwaterowanych w internacie będą podpisywane podczas zakwaterowania. Wkrótce udostępnimy na naszej stronie w zakładce „DOKUMENTY” wzór umowy oraz oświadczenia, które uczniowie będą musieli posiadać w dniu zakwaterowania.

W przypadku problemów z uczestniczeniem w spotkaniu w formie stacjonarnej lub zdalnej prosimy o kontakt ze szkołą.

Justyna Syga
Dyrektor Zespołu Szkół w Karlinie

loading