Trzecia lekcja międzynarodowa

Dnia 11.12.2020 r. uczniowie technikum graficznego i mechatronicznego wzięli udział w trzeciej już międzynarodowej lekcji z języka angielskiego. Tym razem lekcję poprowadził nauczyciel z Barcelony – Dan Shepherd, a tematem omawianym była wyższa edukacja. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie BBC live classes: https://www.facebook.com/groups/908648499542196/learning_content/?filter=384182199313143

ZEBRANIA Z RODZICAMI ONLINE 15 grudnia 2020r. (wtorek) godz. 16.30

Zapraszamy na spotkania z rodzicami w formule online na platformie MS Teams.

Wtorek 15 grudnia 2020r. o godz. 16.30

Rodzice logują się za pomocą dostępów młodzieży.

ZMIANY:
kl. II TGb poniedziałek 14 grudnia godz. 16.30
kl. IIBSIb, III BSI poniedziałek 21grudnia godz. 17.00
kl. II BSIa – zebranie odbędzie się w późniejszym terminie. W pilnych sprawach proszę kontaktować się z p. wicedyrektor za pomocą dziennika elektronicznego.

Informacja na temat zmian w funkcjonowaniu Zespołu Szkół w Karlinie-Branżowej Szkoły I stopnia

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Pracodawcy,

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki od najbliższego poniedziałku 30 listopada 2020 roku uczniowie naszej Branżowej Szkoły I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, wracają na praktyki do swoich pracodawców. W rozporządzeniu, które podpisane zostało w dniu 24.11.2020 roku, zawarte jest zastrzeżenie, że u pracodawcy nie mogą występować zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogłyby zagrozić zdrowiu młodocianych pracowników.

Zachęcam do kontaktu z pracodawcami, w celu ustalenia warunków powrotu na praktyki i zobowiązuję do zastosowania się do zaleceń pracodawców. Niezależnie od powyższego przypominam o konieczności stosowania się do zasad reżimu sanitarnego i dołożenia należytej staranności i troski o zdrowie swoje i najbliższych.

Jednocześnie przypominam, że powrót na praktyki nie dotyczy dni nauki szkolnej, podczas których uczniowie uczestniczą w nauczaniu zdalnym. Uczniowie przebywający na turnusach kształcenia zawodowego teoretycznego odbywają naukę za pomocą technik kształcenia na odległość.

Inne zmiany wprowadzone ww. rozporządzeniem dotyczą przedłużenia nauki zdalnej dla wszystkich uczniów do 03 stycznia 2021 roku oraz m.in. możliwości prowadzenia zajęć praktycznych na terenie szkoły dla uczniów technikum, o ile warunki panujące w szkole na to pozwalają i nie ma możliwości prowadzenia kształcenia zawodowego za pomocą narzędzi kształcenia na odległość. W chwili obecnej w szkole odbywają się zajęcia praktyczne dla uczniów klasy IV technikum. Pozostałych uczniów proszę o cierpliwość. Na tą chwilę zostały ustalone z nauczycielami przedmiotów kształcenia praktycznego treści, które są możliwe do realizowania za pomocą technik kształcenia na odległość. W momencie gdy sytuacja w regionie i szkole na tyle się ustabilizuje, że będziemy mogli zapewnić Wam bezpieczne warunki pracy stacjonarnej zostaniecie o tym poinformowani.

Życzę dużo zdrowia i przypominam o zaleceniu, aby do minimum ograniczyć kontakty pozaszkolne i zawodowe do niezbędnego minimum, w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa.

#ZostańWDomu

Justyna Syga
Dyrektor Zespołu Szkół w Karlinie

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r

Ilustracja przedstawia grafikę MEN dotyczącą przedłużenia nauki zdalnej do 03.stycznia 2021.

Kartka z kalendarza historii Polski – 11 listopada…

Mottem obchodzonego co roku Święta Niepodległości – powinno być zdanie wypowiedziane przez marszałka Józefa Piłsudskiego: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Zdanie to, choć wypowiedziane wiele lat temu, nie straciło i nie powinno nigdy stracić na wartości, ponieważ każdy z nas jest winny swoim przodkom pamięć, a ojczyźnie miłość. Zmienne koleje losu naszej ojczyzny i jej tragiczne dzieje, które doprowadziły do zniewolenia naszego kraju, zapoczątkowały walkę o Polskość i Polskę. O to, „żeby Polska była Polską” przez 123 lata niewoli walczyły całe pokolenia naszych dziadów i pradziadów, zarówno w trakcie zaborów, jak i na frontach I wojny światowej. To im od 11 listopada 1918 r. zawdzięczamy wolność, poczucie dumy narodowej, możliwość pielęgnowa­nia polskich tradycji oraz honorowania bohaterów. Dziś ojczyzna oczekuje od nas tego, co naj­ważniejsze – pamięci o jej wielkich synach i miłości do ziemi ojczystej i dlatego też co roku przypominamy sobie historię naszego kraju oraz słowa naszego hymnu narodowego, który wspólnie śpiewamy w tym dniu.

RPW

Plusy i minusy nauczania zdalnego, czyli nauka online… oczami młodzieży

Już drugi rok z rzędu nasi uczniowie biorą udział w projekcie „Razem w zawodową przyszłość – BIS!”, w ramach którego odbywają się między innymi zajęcia z języka branżowego angielskiego. I mimo ponownego zamknięcia szkół, regularnie spotykamy się na platformie Teams, na której to wpadliśmy na pomył przygotowania krótkiej prezentacji w języku angielskim, zatytułowanej „Plusy i minusy nauczania zdalnego”. Prezentację przygotowali uczniowie z grupy piątkowej, to jest z klasy II technikum „a” o profilu grafika i poligrafia cyfrowa, za co otrzymali godne oceny.

RPW

Może i na odległość, ale swoje zrobić trzeba

Uczniowskie projekty logo – początkowa faza projektów – szkice ołówkiem oraz realizacje cyfrowe

Po lekcjach teoretycznych związanych z tworzeniem logo, rozmową z klientem oraz wykonaniem pierwszych draftów ołówkiem, przyszedł czas na praktykę, w ramach której uczniowie z klasy I technikum o profilu grafiki i poligrafii cyfrowej, wykonali takie oto prace.

Dodać należy, iż w związku z wymagającym klientem, szkice trzeba będzie nieco „dopieścić”, ale trzeba przyznać, że jak na pierwsze zadanie, uczniowie poradzili sobie bardzo dobrze.

RPW

SPOTKANIA Z RODZICAMI – ONLINE

Drodzy Rodzice!

W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkoły jesteśmy zmuszeni zmienić wcześniej zaplanowaną formułę zebrania. Niestety tym razem nie możemy spotkać się z Wami w szkole. Proponujemy skorzystanie z platformy MICROSOFT TEAMS, za pomocą dostępów uczniów.

We wtorek 27.10.2020 r. w godz. 16.30 – 18.00 odbędzie się zebranie ONLINE dla wszystkich klas oprócz II BSIb

Od 16.30 – spotkania z wychowawcami

Od 17.00 – 18.00 – dostępni będą pozostali nauczyciele uczący w każdej klasie

Spotkanie z wychowawcą kl. II BSIb odbędzie się również online, w innym terminie – o którym poinformuje sam wychowawca.

W związku z niekorzystnym rozwojem sytuacji, rekomenduję kontakt ze szkołą za pomocą narzędzi na odległość – telefoniczny, mailowy lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Za utrudnienia przepraszamy i liczymy, że kolejne spotkanie odbędzie się już w tradycyjnej formule.

Justyna Syga

Informacja Dyrektora Zespołu Szkół dot. organizacji nauki od 26.10.2020 r.

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Pracodawcy,

Dzisiejsze Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki wprowadza na nas obowiązek przejścia na kształcenie zdalne w zakresie wszystkich przedmiotów w Technikum i BSI. Przez najbliższe dwa tygodnie, czyli do 08.11.2020 r. wszystkie zajęcia będą odbywały się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Proszę być w stałym kontakcie z wychowawcami, śledzić naszą stronę internetową i informacje przekazywane za pomocą dziennika elektronicznego.

Uczniowie BSI (młodociani pracownicy) są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Życzymy dużo zdrowia i wytrwałości w pokonywaniu niedogodności zdalnej nauki. Wierzymy, że wkrótce się spotkamy.

Tymczasem dbajcie o siebie i swoich najbliższych i zostańcie w domach!

Justyna Syga

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki – link poniżej

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

Konkurs rozstrzygnięty!

Lubimy organizować dla Was konkursy! Naprawdę!

Konkurs na projekt najoryginalniejszej maseczki był świetną zabawą dla Was i dla nas! Zawsze wiedzieliśmy, że nasi uczniowie są kreatywni, a mimo to każdy dowód owych zdolności twórczych jest dla nas bardzo cenny!

Zwycięzcy konkursu to:
I miejsce – Damian Grodzki
II miejsce – Hubert Studziński
III miejsce – Ivan Makhynenko

Gratulujemy! I zapraszamy po odbiór nagród do pana Mirosława Spolskiego!

Informacja Dyrektora Zespołu Szkół w Karlinie dotycząca funkcjonowania szkoły od 19.10.2020 r.

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Pracodawcy,

W związku z obowiązkiem wprowadzenia kształcenia w trybie mieszanym w szkołach ponadpodstawowych znajdujących się w tzw. „strefie żółtej”, w porozumieniu z organem prowadzącym – Burmistrzem Karlina oraz nauczycielami uczącymi w szkole, od poniedziałku, 19 października 2020 r., szkoła będzie funkcjonować na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 2/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkół w Karlinie.

Od dnia 19 października 2020r. do odwołania wprowadzam tryb mieszany (hybrydowy) w placówce.

Uczniowie Technikum uczestniczą we wszystkich zajęciach na terenie szkoły, zgodnie z dotychczas obowiązującym planem. W szkole nadal obowiązuje reżim sanitarny m.in. zalecenie zasłaniania ust i nosa w częściach wspólnych, dezynfekcja rąk, zasada dystansu społecznego.

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia przechodzą na tryb zdalny nauki – lekcje online na platformie Microsoft Teams, zgodnie z dotychczasowym planem. W związku z zaleceniem MEN lekcje mogą być skrócone do 30 min. Jednocześnie uczniowie BSI, jako pracownicy młodociani, praktyczną naukę zawodu realizują zgodnie z przyjętym planem w zakładach pracy.

Internat funkcjonuje na dotychczasowych zasadach.

Proszę śledzić komunikaty i zarządzenia na naszej stronie internetowej, pozostawać w kontakcie z wychowawcami i nauczycielami w ustalonych formach. W przypadku wątpliwości, czy problemów, a także w sprawach technicznych i sprzętowych – jesteśmy do waszej dyspozycji.

Życzymy zdrowia i odporności! Liczymy, że to tylko przejściowe obostrzenia. Pamiętajcie o przestrzeganiu obowiązujących teraz ograniczeń, nakazów i zakazów, unikajcie niepotrzebnych spotkań grupowych.

Pozdrawiam
Justyna Syga

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:
https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-i-hybrydowa-w-szkolach-ponadpodstawowych

loading