↑ Powrót do Szkoła ponadgimnazjalna

Branżowa Szkoła I stopnia …

Bsi

Informacje ogólne

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W KARLINIE (BSI) KLASA WIELOZAWODOWA Kształcimy w n/w zawodach pod warunkiem znalezienia praktyki w zakładach pracy.  Wykaz-zawodów-w-Branżowej-Szkole-I-stopnia od 01.09.2019 r. zgodny z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego Pomagamy w znalezieniu praktyki zawodowej w renomowanych zakładach pracy na  terenie całego regionu. Nauka w klasie wielozawodowej zorganizowana jest w następujący sposób: 2 lub 3 dni nauki w szkole, …

Pokaż strony »

Pracodawcy

Zaświadczenie o odbywaniu praktyki Umowa z pracownikiem młodocianym – nowa

Pokaż strony »

loading