↑ Powrót do Szkoła ponadgimnazjalna

Liceum Ogólnokształcące

PLAKAT G1

Informacje ogólne

  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KARLINIE KLASA OGÓLNA Języki obce: język angielski, język niemiecki. Przedmioty rozszerzone: język polski, matematyka oraz jeden lub dwa przedmioty rozszerzone wybierane po klasie pierwszej. Dodatkowe zajęcia edukacyjne. Uczestnictwo w różnych wydarzeniach i imprezach: szkolnych, lokalnych i krajowych. Udział w wycieczkach dydaktycznych i rekreacyjnych: krajowych i zagranicznych. Współpraca z różnymi instytucjami kultury, …

Pokaż strony »

loading