Informacje ogólne

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KARLINIE

KLASA OGÓLNA

  • Języki obce: język angielski, język niemiecki.

  • Przedmioty rozszerzone: język polski, matematyka oraz jeden lub dwa przedmioty rozszerzone wybierane po klasie pierwszej.
  • Dodatkowe zajęcia edukacyjne.

  • Uczestnictwo w różnych wydarzeniach i imprezach: szkolnych, lokalnych i krajowych.
  • Udział w wycieczkach dydaktycznych i rekreacyjnych: krajowych i zagranicznych.
  • Współpraca z różnymi instytucjami kultury, nauki i rozwoju zawodowego.

 


INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW


HARMONOGRAM PISEMNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH 2018

HARMONOGRAM USTNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH W SESJI WIOSENNEJ

Materiały pomocnicze

Procedury

 EGZAMIN MATURALNY OD 2015 ROKU

(pliki do pobrania w formacie pdf)


STRONY INTERNETOWE DLA MATURZYSTÓW

WWW.OKE.POZNAN.PL

WWW.CKE.EDU.PL

(zakładka egzamin maturalny)


 

loading