Powrót do Kierunki kształcenia

Branżowa Szkoła I stopnia

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W KARLINIE (BSI)

KLASA WIELOZAWODOWA

Bsi

          KURSY ZAWODOWE DLA UCZNIÓW BSI W KARLINIE

Kursy zawodowe trwają 4 tygodnie, po 35 godzin/tydzień.
Uczeń zgłasza się do szkoły w dniu rozpoczęcia kursu o godz. 8.00 z niżej wymienionymi dokumentami:

  • imienne skierowanie ze szkoły,
  • dowód osobisty, legitymację szkolną,
  • numer PESEL
  • oświadczenie podpisane przez ucznia, rodziców, szkolną służbę zdrowia, wychowawcę klasy,
  • pieniądze na opłacenie internatu, wyżywienia,
  • odzież roboczą (cukiernik, piekarz, kucharz),
  • przybory szkolne, podręczniki lub pieniądze na ich zakup,
  • zeszyt z kursu I i II stopnia,
  • przybory toaletowe,bieliznę nocną, osobistą, miękkie obuwie (zakwaterowani w internacie),
  • zaświadczenie od lekarza, że stan zdrowia pozwala na pobyt w internacie i na zajęciach lekcyjnych – dotyczy dziewcząt w ciąży.

Przyjęcia do internatu odbywają się w godzinach popołudniowych od godziny 14.00 w dniu poprzedzającym rozpoczęcie kursu. Uczniowie przyjeżdżający po rozpoczęciu zajęć edukacyjnych bez pisemnego usprawiedliwienia ze szkoły lub lekarza oraz nieposiadający kompletu dokumentów nie będą przyjmowani na kurs.

Uwaga – egzaminy klasyfikacyjne nie są z góry planowane i mogą wystąpić tylko w przypadku dłuższego zwolnienia lekarskiego podczas trwania kursu.

Ukończenie kursu zawodowego jest obowiązkowe w celu otrzymania promocji do klasy programowo wyższej.

UWAGA  – W PRZERWACH ŚWIĄTECZNYCH I FERIACH ZIMOWYCH, JEŻELI UCZEŃ NIE UZYSKA OD PRACODAWCY URLOPU TO POWINIEN ODBYWAĆ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W ZAKŁADZIE PRACY


PRACODAWCY

Wzór umowy z młodocianym pracownikiem

Zaświadczenie o odbywaniu praktyki

loading