↑ Powrót do Nasza szkoła

Nieobecni nauczyciele

Rok szkolny 2018/2019

Uczniowie z Karlina, mający pierwszą lub ostatnią lekcję z nieobecnym nauczycielem, mogą przyjść odpowiednio później do szkoły lub wyjść wcześniej do domu (oczywiście jeśli nie ustalono innych zastępstw). Osoby dojeżdżające pozostają w tym czasie na świetlicy szkolnej.

PROSZĘ NA BIEŻĄCO KONTROLOWAĆ ZMIANY, W PRZEDDZIEŃ OBECNOŚCI W SZKOLE

CZWARTEK 13.06.2019r.

 

G.Chwieduk
Lp. klasa zastępstwo
1 III A N. Potomski
2
3 III Z I. Tyborski (razem z I TM)
4
5

 

J. Korzeniowski
Lp. klasa zastępstwo
1
2 III C N. Potomski
3 III D M. Czarnas (razem z II TM)
4 I TM L. Zamiszczak (razem z II TM)
5 III AB M. Spolski

 

E. Marunowska
Lp. klasa zastępstwo
4 III B A. Rusiecka
5 II TM J. Syga
6 III B D. Muszyńska (razem z III A)
7 I TM lekcja odwołana

 


 

WTOREK 11.06.2019r.

 

G.Chwieduk
Lp. klasa zastępstwo
1 III A m-dom/w-świetlica
2
3 III A A. Kaszuba
4 III B M. Malińska
5 III B R. Piszak-Walczykowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK 20.05.2019r.

 

Adriana Kaszuba
Lp. klasa zastępstwo
6. I TM A. Rusiecka
7 I TM M. Czarnas (z 8.lekcji)

 

WTOREK 21.05.2019r

Adriana Kaszuba
Lp. klasa zastępstwo
2. I BSI B. Kadłubowska
4. II BSI  

L. Zamiszczak

 

PIĄTEK 17.05.2019r.

 

Ireneusz Tyborski
Lp. klasa zastępstwo
1. III D N. Potomski
2.
3. III ZSZ lekcja wolna
4. IIIB L. Zamiszczak

 

Jan Korzeniowski
Lp. klasa zastępstwo
1. III C m-dom/w-p. Potomski
2. III AB G. Chwieduk
3.

 

Renata Piszak-Walczykowska
Lp. klasa zastępstwo
7. II TM lekcja odbędzie się w innym terminie
8. II TM lekcja odbędzie się w innym terminie

 

 

WTOREK 14.05.2019r.

 

Emilia Marunowska
Lp. klasa zastępstwo
1. I TM R. Piszak-Walczykowska
2. II TM G. Chwieduk
3. III B L. Zamiszczak
4.
5. I TM R. Piszak-Walczykowska

 

PONIEDZIAŁEK 13.05.2019r.

Grażyna Chwieduk
Lp. klasa zastępstwo
1.
2. I BSI lekcja wolna
3. III B E. Marunowska
4. III A M. Malińska (z 8 lekcji)
5.

 

L. Zamiszczak
Lp. klasa zastępstwo
1. III AC m-dom/w-świetlica
2. III D M. Malińska
3. I TM M. Malińska (z czwartku)

CZWARTEK 09.05.2019r.

M. Spolski
Lp. klasa zastępstwo
5. III AB M. Malińska
6. III ZSZ wg planu
7. III ZSZ wg planu

 

J. Korzeniowski
Lp. klasa zastępstwo
2. III C M. Ożóg
3. III D B. Kadłubowska
4. ITM A. Rusiecka
5. III AB R. Piszak-Walczykowska

ŚRODA 08.05.2019r.

B. Kadłubowska
Lp. klasa zastępstwo
1. III A m-dom/w-świetlica (p. Potomski)
2. III C M. Ożóg
3. II TM R. Piszak-Walczykowska

 

E. Marunowska
Lp. klasa zastępstwo
1. I TM L. Zamiszczak
2. II BSI lekcja wolna
3. III A M. Ożóg
4. III B M. Malińska

 

M. Czarnas
Lp. klasa zastępstwo
1. III C m-dom/w-świetlica (p. Tyborski)
2. II TM J. Syga (pp)
3. III C M. Malińska
4. I BSI J. Syga
5-6 wg planu

 

M. Spolski
Lp. klasa zastępstwo
1. IIBSI/IITM J. Korzeniowski
2. III AC M. Malińska

 

WTOREK 07.05.2019r.

A. Kaszuba
Lp. klasa zastępstwo
2. I BSI B. Kadłubowska
4. II BSI L. Zamiszczak (j. angielski)

 

G. Chwieduk
Lp. klasa zastępstwo
1. III A R. Piszak-Walczykowska
3. III A L. Zamiszczak
4. III B E. Marunowska
5. III B M. Malińska

 

M. Ignaszak
Lp. klasa zastępstwo
0. II TM lekcja odwołana
1. II TM B. Kadłubowska
2. I TM M. Malińska
3. I TM lekcja wolna
4. II TM J. Syga (pp)
5. II TM R. Piszak-Walczykowska

 

PONIEDZIAŁEK 06.05.2019r.

I. Tyborski
Lp. klasa zastępstwo
1. III B m-dom/w-świetlica
2. IIIA M. Malińska
3. IIIC E. Marunowska
4. ITM E. Marunowska

 

L. Zamiszczak
Lp. klasa zastępstwo
1. III AC m-dom/w-świetlica
2. III D J. Syga
3. I TM M. Malińska
8. I BSI zajęcia odbędą się zgodnie z planem

 

WTOREK 30.04.2019r.

Grażyna Chwieduk
Lp. klasa zastępstwo
1. III A m-dom/w-świetlica
2. I BSI B. Kadłubowska
3. III A M. Malińska
4. III B M. Malińska
5. III B M. Ożóg

 

Renata Piszak-Walczykowska
Lp. klasa zastępstwo
2. III AB M. Malińska
3. II TM J. Syga (pp)
4. III D E. Marunowska
8. projekt zajęcia nie odbędą się

 

PONIEDZIAŁEK 29.04.2019r.

Grażyna Chwieduk
Lp. klasa zastępstwo
4. III A M. Malińska (doradztwo z 8 lekcji)
6. III B M. Malińska
8. I TM M. Malińska

IIIa – kończy po 7 lekcji

Marek Popławski
Lp. klasa zastępstwo
2. II TM M. Malińska
3-5 II TM wg planu
loading