↑ Powrót do Nasza szkoła

Kadra

Dyrektor Zespołu Szkół: Zbigniew Pawlik (historia)
Wicedyrektor: Justyna Syga (język angielski, podstawy przedsiębiorczości, podstawy prawa)

Chwieduk Grażyna język polski, WOK, wychowawca klasy 2 A
Czarnas Marzena religia, WOS, wychowawca klasy 3 D
Jaguścik-Rudnicka Renata język polski, wychowawca klasy 3 C
Kadłubowska Beata fizyka, wychowawca klasy 3 B
Kaszuba Adriana język polski, WOK
Klekocka Dorota biologia
Korzeniowski Jan wychowanie fizyczne
Kotlęga Grażyna geografia
Krasińska Krystyna język polski, wychowawca klasy I TECH
ks. Kmiecik Tomasz religia
Kuzmierski Michał biologia
Malińska Magdalena pedagog
Małaszyńska-Śmierciew Marta matematyka, informatyka, EDB, wychowawca klasy 1 BS
Marunowska Emilia matematyka, zajęcia techniczne, wychowawca klasy III LO
Muszyńska Dorota muzyka, plastyka, wychowawca klasy 2 C
Ożóg Monika matematyka, biologia, wychowawca klasy 2 D
Piszak-Walczykowska Renata język angielski, język polski
Potomski Norbert język angielski, WDŻ, wychowawca klasy 3 ZSZ
Rusiecka Anna chemia, geografia, wychowawca klasy 2 B
Sadowski Wojciech trener zapasów
Sobkowicz Tomasz trener piłki nożnej
Sochacka Maryla wychowanie fizyczne, wychowawca klasy II LO
Spolski Mirosław wychowanie fizyczne
Tarnionek Aneta matematyka, wychowawca klasy 3 A
Tyborski Ireneusz historia, historia i społeczeństwo, wychowawca klasy 2 ZSZ
Walasek Iwona zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Zamiszczak Ludmyła język niemiecki, język angielski

Świetlica
Dorota Muszyńska
Biblioteka
Grażyna Chwieduk
Sekretariat
sekretarz Danuta Kosidło
sekretarz Marta Makaroyj

Obsługa
Elżbieta Ćmoch
Violetta Kosińska
Łukasz Kozik

Renata Wójcik
Roman Nowak
Helena Górska
Marta Andryszczuk

loading