Powrót do Nasza szkoła

Kadra

Dyrektor szkoły: Justyna Syga

Wicedyrektor szkoły: Maryla Sochacka


Błażejewski Andrzej przedmioty zawodowe TM
Chwieduk Grażyna język polski, wychowawca w internacie, wychowawca klasy 2 TG a
Czarnas Marzena WOS, BHP wychowawca klasy 2 TM b
wychowawca w internacie
Jaguścik-Rudnicka Renata język polski, wychowawca klasy 2 BSI c
wychowawca w internacie
Kadłubowska Beata fizyka, przedmioty zawodowe TM, wychowawca klasy 2 BSI b
Korzeniowski Jan wychowanie fizyczne
Traczyk Dominika wychowawca w internacie
Malińska Magdalena pedagog szkolny, doradztwo zawodowe, wychowawca klasy 1 BSI
Małaszyńska-Śmierciew Marta informatyka, EDB, matematyka, rysunek techniczny, wychowawca klasy 1 TM
Marunowska Emilia matematyka, wychowawca klasy 3 TM
Muszyńska Dorota wychowawca w internacie
Piszak-Walczykowska Renata język angielski, wychowawca klasy 2 TG b
Rusiecka Anna chemia, geografia, wychowawca w internacie, wychowawca klasy 1 TG
Rataj Dariusz religia
Sędłak Katarzyna podstawy przedsiębiorczości 
Spolski Mirosław wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 4 TM
wychowawca w internacie
Tarnionek Aneta matematyka, wychowawca klasy 2 BSI a
wychowawca w internacie
Tyborski Ireneusz historia, historia i społeczeństwo, WOS, wychowawca klasy 2 TM a, wychowawca w internacie
Walczykowski Wojciech  projektowanie graficzne
Wojciechowski Dariusz wychowawca w internacie
Zamiszczak Ludmyła język niemiecki, język angielski, wychowawca klasy 3 BSI
wychowawca w internacie
Znaczko Paweł przedmioty zawodowe
   

Biblioteka
Grażyna Chwieduk

Sekretariat
sekretarz Marta Makaroyj

Obsługa
Violetta Kosińska
Karolina Koszałka
Sławomir Senkowski
Angelika Bagińska

Portierzy
Jerzy Winowski
Rafał Kolicki

loading