Kierunki kształcenia

Technikum w Karlinie

W ramach Zespołu Szkół w Karlinie prowadzone jest kształcenie w zawodach: technik mechatronik technik grafiki i poligrafii cyfrowej Mechatronika – to dziedzina techniki będąca synergiczną kombinacją inżynierii mechanizmów precyzyjnych, elektronicznego sterowania i myślenia systemowego w projektowaniu oraz w procesie produkcji, czyli wytwarzaniu. Celem mechatroniki jest poprawianie funkcjonalności systemów technicznych przez powiązanie wiedzy z obszarów mechaniki, elektrotechniki, elektroniki …

Branżowa Szkoła I stopnia

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W KARLINIE (BSI) KLASA WIELOZAWODOWA Kształcimy w n/w zawodach pod warunkiem znalezienia praktyki w zakładach pracy.  Wykaz-zawodów-w-Branżowej-Szkole-I-stopnia od 01.09.2019 r. zgodny z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego Pomagamy w znalezieniu praktyki zawodowej w renomowanych zakładach pracy na  terenie całego regionu. Nauka w klasie wielozawodowej zorganizowana jest w następujący sposób: 2 lub 3 dni nauki w szkole, …

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

NAUKA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH BĘDZIE TRWAĆ: 3 lata – 6 semestrów dla absolwentów gimnazjum   4 lata  – 8 semestrów dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej przyjmowani są do klasy drugiej  o przyjęcie do szkoły mogą się ubiegać kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą do końca 2019 r.  zajęcia odbywają …

loading