Powrót do I_TMb

BHP

Proszę zapoznać się z zakresem i odpowiedzieć na zadane pytania. Odpowiedzi proszę przesłać na adres: czarnas.nauczanieonline@wp.pl
Format – Word; PDF
Materiał:
T: Czynniki chemiczne – piktogramy zagrożeń

Na podstawie filmu wskaż zalety oświetlenia LED w miejscu pracy:

dla chętnych (dodatkowy punkt) – Sporządź rysunek/ szkic piktogramu strefy kwarantanny. 

Powodzenia
Marzena Czarnas

loading