Powrót do I_BSIa

Chemia

W związku z zaistniałą sytuacją przesyłam materiał do pracy. Proszę przeanalizować temat „O chemicznych regulatorach nastroju” i odpowiedzieć na pytania:
1. Wymień przykłady substancji psychoaktywnych.
2. Opisz niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem środków psychoaktywnych.
Pytania proszę opisać w zeszycie. 

Marta Glinka

Materiały na zajęcia według tymczasowego planu lekcji od 25.03.2020r.

loading