Powrót do III_BSI

Historia

Drodzy Państwo!

Tak jak dotychczas wykonujecie notatki z poszczególnych tematów i przesyłacie mi komunikatorem. Na dodatkową ocenę można robić zawarte w temacie ćwiczenia i też odsyłać mi do sprawdzenia. Zaczynamy od Rozdziału IV, temat: „Zawiedzione nadzieje”. Opracowujemy jeden temat tygodniowo.

loading