Powrót do II_BSI

Historia

Instrukcja „krok po kroku”

Skorzystaj z Internetu.

Wejdź na stronę epodreczniki.pl.

Rozwiń „Kształcenie ogólne”

Wejdź w „Szkoła ponadpodstawowa/ponadgimnazjalna”

Wejdź w „Historia”

Wejdź w Temat: „Okres stalinizmu w Polsce”.

Zapoznaj się z podanym materiałem.

Temat zawiera 18 ćwiczeń. Te, które zrobisz – w formie pisemnej odeślij mi komunikatorem (oczywiście im więcej – tym lepiej)

Termin wykonania zadania: dwa tygodnie (od 18.03.2020 r.)

loading