Powrót do I_TMb

Historia

Proszę zapoznać się z tematem ze str. 180 z naszego podręcznika – „Papiestwo i cesarstwo” , wykonać poniższe ćwiczenie i odesłać mi komunikatorem.

Termin: do 22 marca.

Kto ważniejszy – papież czy cesarz?

W X wieku papiestwo zostało uzależnione od ………….., którzy decydowali o wyborze papieży. Sami duchowni często zapominali, że są kapłanami i żyli niczym książęta. Powszechne były negatywne zjawiska w Kościele: …………… (kupowanie godności kościelnych), …………….. (nadawanie wysokich stanowisk krewnym) czy …………… (posiadanie przez księży żon i dzieci). Kościół postanowili zreformować benedyktyni  z klasztoru w ………….. . Ich przykładne życie zaczęły naśladować inne klasztory, a nawet niektórzy papieże. W 1075 roku papież Grzegorz VII ogłosił dokument ………………… . Sprzeciwił się w nim prawu władców świeckich do ……………………, czyli nadawaniu majątków w lenno. Podkreślił też, że ………….. ma najwyższą władzę w świecie chrześcijańskim. Wywołało to konflikt z królem niemieckim ……………, który chciał usunąć z urzędu Grzegorza. Papież nałożył na niego …………… W 1077 r. na zamku            w ……………… Henryk ukorzył się przed papieżem. Klątwę zdjęto i Henryk został cesarzem. Jednak kilka lat później, gdy wzmocnił swą władzę, Henryk zajął ………… i ………………… Grzegorza. Konflikt między papiestwem i cesarstwem trwał jeszcze wiele lat. W 1122 roku w ……………….. zawarto porozumienie, czyli ………………. . Papież wybierał …………………, natomiast cesarz nadawał im …………….. .

loading