Powrót do I_BSIb

Historia

Drodzy Państwo!

Proszę przeczytać temat ze str. 75 w podręczniku – „Początki Rzeczypospolitej Obojga Narodów”

Proszę wykonać zawarte w temacie ćwiczenia ze str. 79 i odesłać  mi komunikatorem do sprawdzenia. Termin wykonania zadań: do 25 marca 2020 r.

loading