Powrót do I_TGb

Biologia

Drodzy uczniowie

Proszę zapoznać się z materiałami dostępnymi na stronie internetowej a następnie  proszę wykonać  jedno dowolne doświadczenie. https://epodreczniki.pl/a/komorkowa-budowa-organizmow/D14lniI3r

Doświadczenie należy szczegółowo opisać (oraz dołączyć zdjęcia). Opis doświadczenia+zdjęcia, proszę mi wysłać w formie prezentacji multimedialnej do 23 marca 2020r., na adres e-mail michal.kuzmierski@wp.pl

Przypominam o określeniu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia doświadczenia, celu doświadczenia, problemu badawczego, hipotezy i wniosku (wszystkie wskazówki, jak wykonać doświadczenie omawialiśmy na lekcji. Znajdują się także w waszych podręcznikach). Pozdrawiam i życzę owocnej pracy.

Ps. Przypominam uczniom, którzy zgłosili się do pracy dodatkowej- pracę dodatkową należy przesłać na mój adres email do 20 marca 2020r.

Michał Kuzmierski

Materiały na zajęcia według tymczasowego planu lekcji od 25.03.2020r.

loading