Powrót do Egzaminy

Matura

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

odbędzie się we wtorek 20 sierpnia 2019 r. o godz. 9.00

Wyniki egzaminu maturalnego poprawkowego będą wydawane

11 września 2019 r. od godz. 9.00

 


HARMONOGRAM PISEMNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH

HARMONOGRAM USTNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH

 (pliki do pobrania w formacie pdf)


Materiały pomocnicze 

EGZAMIN MATURALNY OD 2015 ROKU

 (pliki do pobrania w formacie pdf)


PROCEDURY (kliknij w link)


STRONY INTERNETOWE DLA MATURZYSTÓW

WWW.OKE.POZNAN.PL

WWW.CKE.EDU.PL

(zakładka egzamin maturalny)


Zasady wydawania duplikatów świadectw dojrzałości (kliknij w link)

loading