Mamy stypendystę muzycznego!

Dziś, 11 maja 2015r. dotarła do nas radosna wiadomość: Konrad Kleczkowski, uczeń II LO, został stypendystą trzeciej edycji programu Stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Janko Muzykant”. Do stypendium został zgłoszony pod koniec marca 2015r. przez p. Adrianę Kaszubę, opiekuna prowadzącego.
To duży sukces zarówno dla samego ucznia, jak i dla Szkoły! Mamy się, czym pochwalić.
Program „Janko Muzykant” jest skierowany do uzdolnionych muzycznie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, dotkniętych trudną sytuacją życiową. Do ubiegania się o stypendium uprawnione są uczniowie pomiędzy pierwszą klasą szkoły podstawowej a klasą maturalną. Uzyskane przez nich w ramach przyznanego stypendium pieniądze mogą zostać wykorzystane tylko i wyłącznie na cele związane z rozwojem artystycznym stypendysty.
Stypendium, przyznanemu Konradowi przez Kapitułę, pomoże mu w rozwijaniu talentu muzycznego i dalszej jego edukacji muzycznej. My wierzymy, że jako uzdolniony muzyk, będzie godnie reprezentował naszą Szkołę, a swoimi sukcesami motywował innych do podejmowania wyzwań!

Adriana Kaszuba

loading