Eurolekcje

Dnia 16 kwietnia w Zespole Szkół w Karlinie odbyły się wyjątkowe Eurolekcje przeprowadzone przez p. Lucynę Lewandowską z Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct ze Szczecina. Uczniowie liceum ogólnokształcącego, zasadniczej szkoły zawodowej i gimnazjum zapoznali się z szansami oraz zagrożeniami wynikającymi z szeroko pojętej aktywności europejskiej. Omówiono zasady działania wolontariatu, możliwość podjęcia nauki i pracy za granicą. Uczniowie w praktyce dowiedzieli się, jak sobie radzić w różnych nieprzewidzianych sytuacjach – np. w razie kłopotów z nieuczciwym pracodawcą. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili poziom i przydatność zajęć.

loading