Pomoc pedagogiczno-psychologiczna dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Ministerstwo Edukacji i Nauki zapewnia, że w okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia oferowanego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Można również korzystać z bezpłatnej infolinii 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto, jak informuje MEiN, w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii, powołana została poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”, która ma rozpocząć swoją działalność już 1 stycznia 2021 r.

Więcej informacji na stronie MEiN:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-okresie-ferii-zimowych

Plakat MEN zachęcający do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie ferii zimowych
loading