Akcja protestacyjna

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Dyrektor Zespołu Szkół w Karlinie informuje, że w związku z przedłużającą się akcją protestacyjną nauczycieli zajęcia lekcyjne są zawieszone do odwołania. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla zainteresowanych uczniów.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami jutrzejsze spotkanie dla uczniów III LO odbędzie się o godz. 9.00.

Zapraszam serdecznie!

Justyna Syga

p.o. Dyrektora ZS w Karlinie

loading