Akcja protestacyjna w ZS w Karlinie

Drodzy rodzice, Uczniowie, Słuchacze!

W związku z informacją przekazaną przez Komitet Strajkowy informuję, że akcja protestacyjna w Zespole Szkół w Karlinie zostaje zawieszona na dzień 13.04.2019 r. W najbliższą sobotę odbędą się egzaminy w VI semestrze LOD oraz zajęcia dla IV semestru.

Od poniedziałku akcja protestacyjna ma być wznowiona, zatem w poniedziałek 15 kwietnia 2019 r. odbędą się tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów wymagających opieki.
O organizacji pracy w kolejnych dniach zostaną Państwo poinformowani w poniedziałek.

Justyna Syga

p.o.dyrektora ZS w Karlinie

loading