«

»

mar 24

Niezwykła Lekcja Historii

Kiedy pod koniec lutego 2019r. Kapituła Nagrody im. kpr Władysława Poddubnego „Sokoła” (1924-1978) zwróciła się do Dyrektora Zespołu Szkół w Karlinie z propozycją wskazania młodej osoby z grona uczniów lub absolwentów, która ze względu na swoją społeczną działalność i patriotyczną postawę mogłaby stać się Laureatem 2019, nie mieliśmy wątpliwości kogo wskazać.

Naszym kandydatem do III edycji ww. nagrody był Jakub Popławski, ubiegłoroczny absolwent naszego Liceum Ogólnokształcącego, a także powszechnie znany społecznik, pomysłodawca i współorganizator wielu inicjatyw patriotycznych. Jako drużynowy 1 Karlińskiej Drużyny Harcerzy WYKLĘCI im. Zdzisława Badochy ps. Żelazny włącza się aktywnie w popularyzowanie wiedzy historycznej i wychowanie patriotyczne następnych pokoleń poprzez m.in. organizowanie biwaków fabularnych, zbiórki żywności dla potrzebujących, czy chociażby opiekę nad zapomnianymi grobami żołnierzy. Od kilku lat jest czynnym współorganizatorem ,,Namiotów Wyklętych” w Karlinie. Jakub jest pięknym przykładem i nadzieją, że mimo niezwykle skomercjalizowanych czasów, są jednostki, które potrafią robić wiele rzeczy bezinteresownie, z czystej potrzeby dzielenia się dobrem.

  Uroczystość wręczenie nagrody przez przedstawicieli Kapituły stała się okazją do uczestniczenia w nietypowej lekcji historii.

Pułkownik ZPRP, Pan Tomasz Kocent, Prezes Okręgu Kaszubsko-Pomorskiego Związku Piłsudczyków RP, przybliżył zebranej w auli Karlińskiego Ośrodka Kultury młodzieży osobę Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Związek Piłsudczyków RP. Następnie mieliśmy przyjemność obejrzeć fabularyzowany dokument o chor. Antoni Dołędze „Zniczu” ostatnim Żołnierzu Wyklętym i Komendancie WiN, którego stryjeczny wnuk bohatera, Pan Ronald Werelich przybliżył nam historię podziemia antykomunistycznego w czasach, w których działał A. Dołęga.

Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tak doniosłej i ważnej dla społeczności szkolnej uroczystości i liczymy, że tak piękne postawy, jaką prezentuje Jakub, znajdą swoich naśladowców wśród uczniów naszego Zespołu Szkół.

J. Syga

1a 2a 3 4 5 6 7 8 9

loading